В новому році найбільше бунтуватимуть машинобудівники, транспортники, комунальники і бюджетники

Національною службою посередництва і примирення здійснено прогноз розвитку соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) у І півріччі 2012 року. (Завантажити)

Порівняльний аналіз стану, характеру та динаміки соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) у розрізі видів економічної діяльності виявив, що до галузей, у трудових колективах яких найчастіше виникають спірні чи конфліктні ситуації, слід віднести машинобудівну галузь.

Також тривале неусунення основних причин конфліктності на підприємствах транспортної галузі (у т. ч. міського електротранспорту), а також те, що значна частина цих причин ймовірно, буде діяти і у першому півріччі 2012 року, є підставою прогнозувати, що соціально-трудові відносини в окремих трудових колективах будуть залишатися складними, а в ряді випадків – напруженими, що може призвести до виникнення колективних трудових спорів та проведення повномасштабних акцій соціального протесту найманими працівниками транспортних підприємств.

Залишається досить складною і ситуація на підприємствах житлово-комунального господарства. Моніторинг стану соціально-трудових відносин у трудових колективах підприємств галузі свідчить, що розбіжності між сторонами соціального діалогу зумовлені скрутним фінансово-економічним становищем зазначених підприємств та низьким рівнем оплати праці найманим працівникам.

За прогнозними висновками НСПП, ймовірним є зростання соціальної напруги у бюджетній сфері (освіта, охорона здоров’я та надання соціальної допомоги), де тривалий час зберігається дія таких деструктивних чинників, як: низький рівень оплати праці; недотримання встановлених термінів виплати поточної заробітної плати; несвоєчасна виплата відпускних, допомоги на оздоровлення, винагороди за досягнення у праці та сумлінне виконання службових обов’язків; неврегульованість міжпосадових (міжкваліфікаційних) співвідношень; недостатнє бюджетне фінансування; неповна зайнятість; невчасна та не у повному обсязі компенсація витрат, пов’язаних з проходженням професійного навчання (підвищення кваліфікації тощо), житлово-комунальних послуг; незабезпечення працівників бюджетної сфери у сільській місцевості житлом, транспортом та деяких інших соціальних гарантій.

Проведений НСПП аналіз причин ускладнення стану соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) показав, що в переважній більшості саме заборгованість із виплати заробітної плати та її несвоєчасна виплата була і залишатиметься основною причиною можливого ускладнення стану СТВ, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) і у першому півріччі 2012 року.

Джерело

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *