Дії роботодавця з впровадження системи штрафів на підприємстві є незаконними

Г.С.

Останнім часом від найманих працівників все частіше можна почути розповіді про те, що їх роботодавці вводять на підприємствах системи штрафів за дії, які розцінюються ними як проступки. При цьому список підстав для накладення штрафів інколи доходить до абсурду, – це може бути запізнення на роботу, куріння, прийом їжі на робочому місці, або відмова від участі у новорічній вечірці. Практика подібних штрафів поширюється як на працівників виробничої сфери, так і на „офісних” працівників.

 

Отже, гостро постає питання: чи є законними подібні дії роботодавців і чи можуть вони керуючись чинним законодавством про працю штрафувати своїх найманих працівників?

 

Відповідь на це питання є однозначною, безальтернативною та категоричною: ні, не можуть.

Згідно ст.147 Кодексу законів про працю України передбачено, що за порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення:

 

1)      догана;

 

2)      звільнення.

 

 

Законодавством, статутами і положеннями про дисципліну можуть бути передбачені для окремих категорій працівників й інші дисциплінарні стягнення (дана норма застововується, зокрема до деяких категорій державних службовців – прокурорів тощо та лише якщо це прямо передбачено певними дисциплінарними положеннями).

 

Тому ми можемо говорити, що за вчинення працівником дисциплінарного порушення до нього може бути застосовано лише один з наведених видів дисциплінарного стягнення – їх перелік є вичерпний та розширеному тлумаченню не підлягає.

 

Окрім того, відповідно до ст.9 Кодексу законів про працю України умови договорів про працю, які погіршують становище працівників порівняно з законодавством України про працю, є недійсними.

 

Тобто, якщо ви навіть підписали трудовий договір з підприємством, в якому зазначено перелік штрафів, які ви маєте сплатити за те чи інше діяння, положення про штрафи буде недійсним та таким, що  прямо суперечить чинному законодавству.

 

Отже, будь-які дії роботодавця з впровадження системи штрафів на підприємстві є незаконними.

 

Але яким чином захиститися від подібного роду штрафів?

 

По-перше, треба звернути увагу на те, в якій формі цю систему було запроваджено, – тут є декілька варіантів.

 

Штрафи можуть бути встановлені в трудовому договорі з працівником. В цьому разі у випадку накладення на Вас штрафу, дані дії роботодавця будуть незаконними і Ви можете звернутися з заявою до Інспекції праці та Прокуратури, в якій вказати на порушення керівником підприємства чинного законодавства. Звісно, дієвішим буде випадок коли це буде колективне звернення працівників, які в своїх поясненнях підтвердять викладені в заяві факти.

 

Така ж сама ситуація, якщо штрафи встановлено в наказах або розпорядженнях керівника. Якщо Ви ознайомилися під розпис з подібним наказом, спробуйте зробити для себе копію і тримайте на випадок накладення на вас штрафу – в такому випадку даний наказ також потрібно буде додати до заяви в Інспекцію праці та Прокуратуру.

 

Крім того, якщо Вас все ж таки штрафують, вимагайте в роботодавця зробити це офіційно – з виданням наказу про накладення на Вас штрафу, з довідкою бухгалтерії в разі якщо штраф сплачено. В подальшому це буде беззаперечним доказом того, що керівництвом чиняться свавільні дії в частині начебто дисциплінарних стягнень.

 

Але вказані вище рецепти діють лише у випадку Вашого офіційного працевлаштування та наявності у Вас „білої” заробітної плати. В разі, якщо ви працюєте неофіційно і даний штраф буде вираховуватися з Вашої „чорної” заробітної плати, або частини „сірої” понад ту ставку, на яку ви офіційно працевлаштовані, а також в разі впровадження системи штрафів „в усному порядку”, довести незаконність дій роботодавця буде вкрай важко. В будь-якому випадку потрібно звертатися з заявами про порушення Ваших трудових прав, але у випадку відсутності документального підтвердження Ваших слів роботодавець може просто заперечувати подібні звинувачення, пояснюючи це неприязними відносинами, Вашою „ображеністю” чи будь-чим іншим. В такому випадку перспектива притягнення його до відповідальності виглядає доволі примарною.

 

Але, цитуючи класика, можемо сказати в подібній ситуації „Мы пойдём другим путём”, – у Вас вираховують штраф з „чорної” або „сірої” заробітної плати? Ви маєте право заявити до Державної податкової інспекції, Інспекції праці та Прокуратури про факт виплати на підприємстві заробітної плати „в конверті”. Ви офіційно не працевлаштовані і з Вашої „чорної” заробітної плати бажають вирахувати штраф? Ви маєте право заявити про факт неоформлення з працівником трудових відносин належним чином. За подібні порушення роботодавцеві загрожує серйозна відповідальність, тому більшість керівників не піде на відкритий конфлікт з Вами якщо ви хоча б натякнете на можливість подібних Ваших дій. Тим паче, в разі якщо підприємством зацікавляться контролюючі органи є вірогідність того, що в ході перевірки будуть знайдені й інші порушення трудового законодавства.

 

Згідно ч.1 ст.172 Кримінального кодексу України незаконне  звільнення  працівника  з  роботи  з  особистих мотивів, а також інше грубе порушення законодавства про працю
караються штрафом  до  п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні  посади  чи займатися   певною   діяльністю  на  строк  до  трьох  років,  або виправними роботами на строк до двох років.

 

Законодавство не містить переліку того, що може бути розцінено як „інше грубе порушення законодавства про працю” – це оціночна категорія, але зазвичай роботодавець не бажає ризикувати та доводити ситуацію до звернення робітника до відповідних державних органів, адже завжди існує вірогідність того, що на підприємстві буде виявлено порушення, яке в подальшому можна буде кваліфікувати як „інше грубе порушення законодавства про працю”.

 

Наприклад, практика правозастосування стоїть на позиції того, що грубим порушенням законодавства про працю є прийняття працівника на роботу „неофіційно”. Прикладом тут можуть бути вироки Шевченківського районного суду м.Києва та Голосіївського районного суду м.Києва, згідно яких роботодавців було визнано винними у вчиненні злочину передбаченого ст.172 Кримінального кодексу України:

http://reyestr.court.gov.ua/Review/25464497

http://reyestr.court.gov.ua/Review/17121535

 

 

Крім того, ст.41 Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлено адміністративну відповідальність за цілий ряд правопорушень: порушення встановлених термінів виплати пенсій, стипендій, заробітної плати, виплата їх не в повному обсязі, терміну надання посадовими особами підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та фізичними особами – підприємцями працівникам, у тому числі колишнім, на їхню вимогу документів стосовно їх трудової діяльності на даному підприємстві, в установі, організації чи у фізичної особи – підприємця, необхідних для призначення пенсії (про стаж, заробітну плату тощо), визначеного Законом України “Про звернення громадян”, або надання зазначених документів, що містять недостовірні дані, порушення терміну проведення атестації робочих місць за умовами праці та порядку її проведення, а також інші порушення вимог законодавства про працю – тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці крім порушення, передбаченого частиною третьою цієї статті – тягне за собою накладення штрафу на працівників від чотирьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності – від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

Для прикладу наведемо Постанову Подільського районного суду м.Києва коли дана норма була застосована:

http://reyestr.court.gov.ua/Review/13335855

 

Тому вважаємо, що дієвим способом протидії сваволі роботодавця в частині стягнення з Вас незаконних штрафів буде декларування роботодавцеві Вашого наміру звернутися до державних органів з приводу наявних на підприємстві порушень трудового законодавства, або ж саме таке звернення. Можете продемонструвати Вашому роботодавцеві наведені вище судові рішення.

 

Підсумовуючи вищевикладене, хочемо ще раз наголосити на тому, що застосування до працівників підприємств будь-якої форми власності та сфери виробництва будь-яких штрафів, що вираховуються з їхньої заробітної плати, або стягуються безпореденьо у грошовій формі, є незаконним діянням зі сторони роботодавця. В разі виникнення конфлікту з даного приводу, невідкладно вказуйте роботодавцеві на пряме порушення ним норм статей 9 та 147 Кодексу законів про працю України (навіть якщо Ви підписали договір з передбаченими штрафами, або ж ознайомилися під розписку з наказом про введення системи штрафів) та повідомляйте про свій намір захищати порушені права у встановленому законом порядку і про відповідальність, яку такий керівник може понести за вчинене діяння, а також за інші порушення, які можуть бути виявлені на підприємстві. І пам`ятайте, що в даній ситуації Закон однозначно на Вашому боці, а будь-які аргументи роботодавця є нікчемними.

Ми бачимо, що добитися справедливості у персональному порядку Ви зможете. Втім, для того щоб штрафи не повторювалися Ви маєте діяти разом із іншими працівниками підприємства та трудящими за межами вашого місця роботи.  Зазвичай, там де є штрафи, твориться багато інших неподобств, а нелякане начальство поводить себе аж надто вільно.    Солідарність та самоорганізація допоможуть вирішувати Ваші проблеми системно.

По темі:

АСТ. Як до нас приєднатися

НЕБЕЗПЕКИ проекту ТРУДОВОГО КОДЕКСУ

Про відпустки

Зупинити деформу залізничного транспорту!

Прекаризация труда и как с ней бороться 

One Comment on “Дії роботодавця з впровадження системи штрафів на підприємстві є незаконними”

  1. Работодатель может использовать систему “премий” при выплате зарплаты. И отказывать в их выплате, либо уменьшать их размер, что соответствует концепции штрафа. Порой, такие “премии” могут являться существенной частью вашей ежемесячной зарплаты. Как быть в таком случае?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *