Інформаційне повідомлення про результати лібертарної конференції 28 жовтня

28 жовтня в Києві відбулася конференція, в якій взяли участь анархісти з Харкова (2 групи), Сум, Севастополя, Луцька, Івано-Франківська та Києва (три ініціативи). Представники анархістських груп, синдикалістських, екологічних ініціатив та незалежні активісти обговорили питання наступу капіталу на трудящих в період кризи, роль революційної меншості у часи реакції, значущість освіти та нюанси боротьби лібертарних активістів в цій сфері, наступ буржуазного культурного консерватизму і форми протидії цій суспільній тенденції.

 

Кожна із доповідей викликала жваву дискусію і дала можливість виразніше зрозуміти особливості політичного моменту та ставлення учасників до конкретних проблем суспільства та лібертарного руху.

Наприкінці конференції учасники прийняли консенсусом 8 принципів за якими буде вестися робота об’єднання лібертаріїв:

1)Пріоритетом своєї діяльності ми вважаємо захист інтересів трудящих через низові класові організації. Особливу увагу приділяємо проблемам нестабільної та тіньової зайнятості.

2)Ми виступаємо за рівний і вільний доступ до задоволення біологічних і соціальних потреб людини: якісної безкоштовної освіти, охорони здоров’я та чистого довкілля, житла.

3)Ми відкидаємо парламентаризм і участь у державних інституціях як носіях влади.

4)У своїй діяльності ми маємо намір вести якнайактивнішу пропагандистську роботу серед широких верств трудящих, водночас не поступаючись ідейними принципами на догоду механічному нарощуванню чисельності прибічників.

5)Ми виступаємо за повну свободу особистості від гендерного, національного, культурного, релігійного та інших форм пригнічення.

6)Наша мережа будується на принципах федералізму та децентралізації. Бажаною процедурою прийняття рішень є консенсус.

7)Ми допускаємо ситуативну співпрацю з іншими організаціями та ініціативами, якщо вони не є ворожими до наших базових принципів.

8)Кінцевою метою нашої діяльності є побудова бездержавного, безкласового суспільства без експлуатації людини людиною.

Електронним органом об’єднання відтепер буде сайт lib-left.org. Також досягнута домовленість про постійну взаємодію груп та регулярне проведення конференцій об’єднання.

Члени новоутвореної мережі запрошують інших представників лібертарних груп, ініціатив, анархістів до співробітництва.

ДЖЕРЕЛО

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *