Заява АСТ. ВАСУ не надав міськрадам права встановлювати строки для подачі повідомлень про демонстрації

 Заява АСТ

Сьогодні в ряді засобів масової інформації з`явилися повідомлення начебто про те, що Вищий Адміністративний Суд України надав міськрадам право встановлювати строки для подачі повідомлень про організацію масових акцій, тим самим ЗМІ некритично поширили заяву Української Гельсинської Спілки, яка на своєму сайті повідомляє про наступне:

“Фактично можна розуміти, що своєю ухвалою ВАСУ дозволяє міським радам самостійно встановлювати строки подання повідомлень про проведення мирних акцій”

Але потрібно зазначити, що не дивлячись на дивність даної ухвали ВАСУ, УГС все ж таки неправильно витлумачила її та використовує таке неправильне тлумачення для лобіювання прийняття „ліберального закону, який відповідатиме європейським стандартам” та буде встановлювати 48 годинний строк для подачі повідомлень.

Почнемо по-порядку,

 

– по-перше, ВАСУ не є органом, що створює право. ВАСУ як і будь-який суд лише застосовує право при здійсненні правосуддя. Звичайно, ми знаємо, що в Україні фактично формується система прецедентного права, в якій рішення вищих спеціалізованих судів беруться до уваги судами нижчих інстанцій як відправна точка для здійснення правосуддя, але дана ситуація складається через тлумачення певних норм законодавства, що даються в рішеннях вищих судових інстанцій, натомість в тексті УГС вказано на те, що ВАСУ створює нові правові норми – це неправильна юридична позиція.

 

– по-друге, ухвала ВАСУ http://reyestr.court.gov.ua/Review/29023687 в мотивувальній частині дійсно містить неадекватний рядок, а саме „Оскільки, на теперішній час, законодавчо не встановлені строки подання заяви про проведення мирних зібрань, позивач у своїй діяльності щодо забезпечення недержавних масових громадських заходів правомірно керується Порядком організації та проведення в м. Києві недержавних масових заходів політичного, релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру, в якому зазначено строк подачі повідомлення про вжиття таких заходів за 10 днів до їх проведення, про що організаторами повідомляється виконавчий орган Київської міської ради.”

Але є чинним та ніким не скасовано рішення Конституційного Суду України http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-01 , в резолютивній частині якого сказано:

“Положення частини першої статті 39 Конституції України щодо завчасного сповіщення органів виконавчої  влади  чи  органів місцевого самоврядування про проведення зборів,  мітингів, походів і демонстрацій в аспекті конституційного  подання  треба  розуміти так,   що  організатори  таких  мирних  зібрань  мають  сповістити зазначені органи про проведення цих заходів заздалегідь,  тобто  у прийнятні  строки,  що передують даті їх проведення.  Ці строки не повинні обмежувати  передбачене  статтею  39  Конституції  України право громадян, а мають служити його гарантією і водночас надавати можливість відповідним  органам  виконавчої   влади   чи   органам місцевого   самоврядування   вжити  заходів  щодо  безперешкодного проведення громадянами зборів,  мітингів,  походів і демонстрацій, забезпечення громадського порядку, прав і свобод інших людей.Визначення конкретних   строків   завчасного   сповіщення   з урахуванням особливостей форм мирних зібрань, їх масовості, місця, часу проведення тощо є предметом законодавчого регулювання.”

Рішення КСУ є офіційним тлумачення Конституції України і до прийняття спеціального закону особи мають право сповіщати про проведення акцій саме у спосіб визначений у даному рішенні – у „прийнятні строки” і навіть якщо це буде повідомлення за кілька годин до акції, фактично його можна вважати прийнятним.
– по-третє, ВАСУ в своїй ухвалі звертає увагу на те, що Київська міська рада правомірно використовує Порядок організації та проведення в м.Києві недержавних масових заходів політичного, релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру, прийнятий рішенням Київської міської ради від 24.06.1999 року №317/418, яким встановлено необхідність сповіщення органів місцевого самоврядування про акцію за 10 днів до її проведення. Але звертаємо увагу на те, що дана норма на даний час фактично є „мертвою” та не дивлячись на майже 14 років з моменту прийняття практично не застосовується – в Києві повідомлення можна подати і за день і за кілька годин до проведення акції, випадків заборони будь-яких мирних зібрань саме на підставі неподання його за 10 днів ми не знаємо. Тому, можна припустити, що увага до даної „мертвої” поганої норми викликана міркуваннями лобіювання репресивного законопроекту, що буде встановлювати необхідність повідомлення за 48 годин до проведення акції – це просто гра у „менше зло”.

– по-четверте, на даний час найвищу юридичну силу в Україні має Конституція України. Офіційним тлумаченням було встановлено необхідність подачі повідомлення до органу місцевого самоврядування у розумний та „прийнятний” строк. Даною нормою потрібно керуватися у відносинах, що стосуються повідомлення про проведення мирних акцій, адже навіть незважаючи на те, що ВАСУ сказав, що Порядок організації та проведення в м.Києві недержавних масових заходів політичного, релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру, прийнятого рішенням Київської міської ради від 24.06.1999 року №317/418 є чинним та може застосовуватися, ми маємо ст.19 Конституцію України, що встановлює “Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.” В Конституції України або в Законі України „Про місцеве самоврядування” не встановлено право Київської міської ради встановлювати обмеження щодо часу повідомлення про масові акції, тому фактично вищеназваний Порядок організації та проведення в м.Києві недержавних масових заходів політичного, релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру, прийнятий рішенням Київської міської ради від 24.06.1999 року №317/418 є юридичним покручем, що прийнято за межами повноважень Київської міської ради, але на жаль, все ж діючим.

Та все ж хочемо наголосити на тому, що рішенням КСУ було чітко встановлено, що до прийняття відповідного закону дане питання є неврегульованим та в жодного органу державної влади чи місцевого самоврядування окрім Верховної Ради немає права встановлювати будь-які обмеження в цих правовідносинах, – це є предметом виключно законодавчого регулювання. Тому ми як і раніше будемо використовувати норму, яка має вищу юридичну силу ніж будь-яка постанова будь-якої міскради чи ухвала суду та будемо повідомляти про свої масові акції у “прийнятний” срок.

АСТ послідовно виступає проти прийняття будь-яких законів, що фактично обмежують права та свободи людей.  Подробиці можна дізнатися за цим посиланням http://avtonomia.net/?p=3747

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *