Автори нового проекту Трудового Кодексу хочуть узаконити локаут

lok22.04.2013 двоє одіозних депутатів від Партії Регіонів, Олександр Стоян та Ярослав Сухий зареєстрували у Верховній Раді новий Проект Трудового кодексу України № 2902.

Не дивлячись на те, що багато хто очікував повторної подачі жахливого проекту, який Верховна Рада намагалися прийняти протягом останніх кількох років та який було знято з розгляду не в останню чергу завдяки тискові з боку громадськості, вони все ж таки подали новий документ, який в єзуїтському стилі бажають запропонувати на противагу попередньому.

Але при детальному розгляді пректу № 2902 ми бачимо чергову спробу погіршити становище найманого працівника. Зокрема:

–         новим проектом Трудового кодексу законодавчо передбачено можливість локауту. Відповідно до ст.380 у разі вичерпання можливостей для врегулювання трудового спору, роботодавець може застосовувати тимчасову зупинку роботи підприємства або суттєве скорочення обсягів виробництва з одночасним припиненням виплати заробітної плати частині або всім працівникам. Отже, проект Трудового кодексу дає роботодавцеві чудовий „козир” для вирішення трудового спору на свою користь. Ми вважаємо дану норму вкрай небезпечною для всіх найманих працівників.

–         згідно ч.2 ст.118 проекту Трудового кодексу передбачає звільнення одиноких матерів, що мають дитину до 15 років за ініціативою роботодавця на підставі невиконання чи неналежного виконання працівником своїх трудових обов’язків. За діючою ч.3 ст.184 КЗпП звільнення одиноких матерів можливо лише в разі повної ліквідації юридичної особи-роботодавця.

–         згідно п.2 ч.2 ст.104 проекту Трудового кодексу дозволяється звільнення працівника з ініціативи роботодавця за розголошення державної таємниці, комерційної або іншої захищеної законом інформації, що стала відома працівникові, який підписав зобов’язання про її нерозголошення або трудовий договір укладено з умовою про нерозголошення цієї інформації, у зв’язку з виконанням трудових обов’язків; відмови у наданні допуску до державної таємниці. Звичайно, логічним є те, що підтвердження того, що працівник дійсно розголосив захищену інформацію має бути доведене певними преюдиційними фактами (рішенням в цивільній справі, вироком у кримінальній), – а доказування у даній справі – це кропітка та вкрай важка справа для роботодавця. Але ми не маємо сумнівів, що роботодавці будуть звільняти працівників за одну підозру у розголошенні подібної інформації, адже вказана норма не конкретизує шляхів доведення факту порушення зі сторони найманого працівника. Крім того, до інформації, що становить комерційну таємницю може бути віднесено і відомості про розмір оплати праці на підприємстві – роботодавець може забажати, щоб працівники не знали реальний розмір заробітної плати своїх колег, – це робить непрозорою систему оплати праці.

–         також звільнення з ініціативи роботодавця пропонується дозволити у разі відмови працівника робити щеплення. Згідно ч.3 ст.105 трудовий договір за ініціативою роботодавця може бути розірвано без попередження про наступне звільнення у разі ухиляння працівника від обов’язкового профілактичного щеплення проти інфекційних хвороб або від періодичного проходження медичного огляду (частина друга статті 86 цього Кодексу).

–         новий проект Трудового кодексу передбачає встановлення спостереження за найманим працівником. Відповідно до ч.1 ст.28 роботодавець вправі контролювати виконання працівниками трудових обов’язків, у тому числі з використанням технічних засобів, якщо це зумовлено особливостями виробництва, з обов’язковим попередженням працівників про їх застосування. Під час здійснення такого контролю не допускаються дії, що принижують честь і гідність або порушують інші права працівників. Ми не сумніваємося в тому, що надання згоди на подібний контроль стане необхідною умовою для прийняття на роботу.

–         проектом Трудового кодексу передбачається присутність уповноважених осіб роботодавця під час розгляду запиту про погодження з профспілкою звільнення працівника. Так згідно ч.2 ст.122 запит роботодавця розглядається у присутності працівника (його представника) та особи, уповноваженої роботодавцем. Тобто, ми бачимо спробу законодавчого втручання в діяльність профспілки, членом якої є працівник.

–     також згідно ч.3 ст.13 проекту Трудового кодексу якщо колективний договір не укладено, питання, що мають бути ним урегульовані відповідно до вимог цього Кодексу, регулюються нормативними актами роботодавця, погодженими з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) чи після проведення з ним консультацій, а в разі відсутності первинної профспілкової організації роботодавець самостійно приймає такі акти. І хоча згідно ч.2 ст.13 проекту нормативні акти роботодавця не можуть суперечити актам трудового законодавства, колективним угодам, колективному договору, а також установчим документам роботодавця – юридичної особи, все ж таки ми бачимо, що в окремих випадках саме нормативними актами роботодавця може бути підмінено колективний договір.

–         також в новий проект перекочували в повному обсязі норми сумнозвісного Закону України „Про соціальний діалог”. Детальніше про цей закон читайте тут – http://livasprava.info/content/view/1702/1

Перелічені норми є найбільш кричущими та антисоціальними пропозиціями в новому Трудовому кодексі.

Нехай Вас не вводить в оману те, що держава начебто пішла на поступки, а суспільство „виторгувало” кращий проект Трудового кодексу, де зокрема не знайшла відображення норма про 48-годинний робочий тиждень тощо – в даній ситуації держава в особі депутатів-регіоналів діє цілком передбачувано. Вони вдають, що поступилися і вносять норму про локаут, завдяки якій можна буде придушити страйковий рух. Ми вже писали на нашому сайті, що це є типовою тактикою правлячих класів. Детальніше про „торгування” з державою читайте в нашій статті “Торг тут не уместен. О вреде переговоров с государством”.

Даний проект Трудового кодексу також є антисоціальним та таким, що направлений на суттєве звуження існуючого обсягу прав найманих працівників та грає на руку роботодавцеві. Тому ми виступаємо категорично проти його прийняття та вважаємо життєво необхідним широкомасштабний протест проти даного проекту Трудового кодексу так само як і проти інших антинародних ініціатив правлячого класу.

One Comment on “Автори нового проекту Трудового Кодексу хочуть узаконити локаут”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *