АСТ і “Пряма дія” провели виховну розмову з начальством університету, що експлуатує студентів

nubipЧерез багаточисельні скарги на корупцію, адміністративні зловживання, невідповідність практичних занять до формальних вимог та експлуатацію студентів в Національному Університеті Біоресурсів і Природокористування, Автономна Спілка Трудящих разом із незалежною студентською профспілкою “Пряма Дія” провели власне розслідування.

Активісти поспілкувались із представниками адміністрації університету на предмет правопорушень та зажадали копії документів стосовно проведення практичних занять. Адміністрація НУБіП зазначила, що документи, в яких міститься план, обсяги та деталі практичних занять, є об`єктами інтелектуальної власності, які не підлягають публічному поширенню. Так, студенти не мають доступу до таких документів, через що вірять керівникам практики на слово і тому не можуть співставити формальні вимоги з реальними.

Нам не вдалося отримати ксерокопії чи фотографіі документів з печатками, які стосуються проходження практики, проте адміністрація люб’язно їх для нас роздрукувала (див. у додатку). Виявилось, що відповідно до Робочої програми з дисципліни “Ветеринарна санітарна практика” для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”, затвердженої деканом факультету ветеринарної медицини ННІ ВМЯБПТ:

За період проходження практики студенти повинні навчитись, під керівництвом лікаря ветеринарної медицини, застосовувати практичні навики санітара ветеринарної медицини ферми, клініки для дрібних тварин, ізолятору інфекційно хворих тварин, лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи агропродовольчого ринку, дезінфекційного загону тощо.

При цьому студент-практикант асистує при підготовці інструментів, приладів, знаряддя і засобів, необхідних для лікування тварин, а також виконання необхідних лікувально-профілактичних маніпуляцій. Залежно від профілю установи обов’язки студента-практиканта можуть мати певні особливості, але основним в його роботі залишається підтримання належного санітарного стану території ферми, тваринницьких приміщень, санітарія води та кормів, підготовка тварин до профілактично-лікувальних маніпуляцій, а також підготовка інструментів, приладів і необхідних засобів при фаховому використанні.

За свідченнями студентів, значну частину часу на практиці вони залучені до робіт, що не мають жодного стосунку до оволодіння новими професійними знаннями та практичними навичками. Зокрема, вони „добровільно-примусово” фарбують стіни в приміщеннях, лакують меблі, займаються заготівлею овочей тощо.

Представники адміністрації НУБіП при особистому спілкуванні фактично підтвердили, що студентів залучають до різноманітних робіт, що безпосередньо не передбачені начальними програмами. Зокрема, це миття, фарбування чи побілка стін, облицювання їх плиткою і т.п. Але керівництво не бачить в цьому порушень, адже за словами представників університету, фарбування або плиточні роботи є “елементами дезинфекції приміщень”, які мають бути відомі та освоєні студентами.

Щодо інших робіт, таких як лакування меблів, прибирання територій тощо, то адміністрація зазначає, що студенти добровільно просять надати їм такі роботи для заняття ними у вільний час. Отже, можна зробити обгрунтований висновок про те, що студентів експлуатують як безкоштовну робочу силу.

Крім того, згідно згаданої Робочої програми:

Проживання у гуртожитках та харчування практикантів забезпечується відповідним господарством чи установою

Але фактично харчування на практиці є недостатнім (один раз на день) та платним. Більше того, представники адміністрації НУБІП підтверджують той факт, що студенти мають оплачувати харчування з власної кишені і вважають це нормальною практикою.

Студенти повідомляють про неналежність умов проживання у господарствах, де проходить практика. Зокрема, в гуртожитках обсяги нагрівання води вкрай низькі, немає опалення, температура у кімнатах не відповідає адекватній для комфортного проживання. Студенти обмежені у користуванні електричними приладами, що ускладнює утеплення приміщень та приготування гарячої їжі.

Також, згідно чинного Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого Наказом Міністерства освіти України № 93 від 08.04.1993:

Практика студентів є невід’ємною складовою  частиною  процесу підготовки спеціалістів в вищих навчальних закладах і  проводиться на оснащених відповідним чином базах навчальних закладів, а  також на  сучасних підприємствах і в  організаціях     різних    галузей господарства,  освіти,  охорони  здоров’я,  культури,  торгівлі  і державного управління.

Від студентів надходять численні скарги на те, що підприємства, на яких вони змушені проходити практику, мають вкрай застарілу матеріальну базу, а через максимально низький технологічний рівень назвати їх “сучасними” неможливо.

На зауваження щодо невідповідності баз практики встановленим вимогам, представники адміністрації НУБІП відповідають загальними фразами стосовно неможливості організувати гідне матеріальне забезпечення через недостатнє фінансування тощо. За словами відповідальних за санітарну практику, обсяги фінансування, наданого вищими адміністративними органами університету, недостатні не тільки для утримання науково-дослідних об’єктів, але і створення комфортних, гідних умов для практичних занять.

В ході розмови з представниками адміністрації також вияснилось, що ніякої “ознайомлювальної практики”, до якої примусово залучають ще незарахованих студентів у серпні, немає і бути не може. Так само, як не може бути і фактів відкупу від такого роду практики грошима. При цьому самі студенти-першокурсники зазначають, що в серпні, під час зборів на конференції, вони були проінформовані про необхідність проведення прибиральних та інших некваліфікованих робіт на території університету. За незакриття “практики” адміністрація вимагала гроші обсягом до 1000 грн, а в разі відмови погрожувала не зачислити абітурієнта. Так, молоді люди, які були в цей час на відпочинку та не мали можливості приїхати в Київ, за власним свідченням були поставлені перед таким вибором.

Автономна Спілка Трудящих та студентська профспілка “Пряма Дія” зазначають, що такі порушення навчального процесу і випадки експлуатації праці студентів (в т.ч. неповнолітніх) є не тільки грубим порушенням правових норм, але й безсоромним приниженням честі всього студентсва та його місії. Ми закликаємо всіх свідомих студентів відсікати подібні дії збоку адміністрації, оскільки її брехливість, жадібність та нахабність лише зростатиме. Якщо не протистояти їм зараз – можна недовчитися в майбутньому. Приєднуйтесь до профспілкового руху у справі завоювання своїх прав!

Тут можна ознайомитися з документами, які нам надало начальство НУБіП

3 Comments on “АСТ і “Пряма дія” провели виховну розмову з начальством університету, що експлуатує студентів”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *