АСТ попереджає про незаконність відеоспостереження на робочому місці

Представник Автономної спілки трудящих дав коментар телеканалу 2+2 на тему проекту нового Трудового кодексу та того, як питання відеоспостереження за працівником урегульовано в чинному законодавстві.

Наводимо детальніші пояснення:

На даний час діє ст. 307 Цивільного кодексу України, відповідно до якої фізична особа може бути знята на фото-,  кіно-,  теле-  чи відеоплівку  лише  за  її  згодою.

Крім того, згідно ст.32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.

Варто зазначити, що „особисте життя” не можна зводити лише до відносин та дій особи, що мають місце у позаробочий час за закритими дверима, – навіть на робочому місці найманий працівник має особисте життя. Поширена протилежна думка про те, що особисте життя працівника закінчується одразу після того як він пройшов через прохідну підприємства, є хибною і навіть не експлуататорською, а просто рабовласницькою, адже повністю ігнорує наявність у працівника певного особистого простору, зводячи особу до рівня речі. Але найманий працівних не відноситься до основних фондів підприємства та не є механізмом, натомість він – жива людина, а отже має право на особисте життя і в робочий час.

Також згідно з рішенням Конституційного суду України від 20.01.2012 № 2-рп/2012 інформацією про особисте та сімейне життя особи є будь-які відомості та/або дані про відносини немайнового та майнового характеру, обставини, події, стосунки тощо, пов’язані з особою та членами її сім’ї, за винятком передбаченої законами інформації, що стосується здійснення особою, яка займає посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, посадових або службових повноважень.

І при встановленні на підприємстві відеоспостереження всі ці дані отримує роботодавець.

Тому на даний час відеоспостереження можливе лише за згодою особи на його проведення. В іншому випадку воно є незаконним.

Натомість депутати-регіонали Олександр Стоян та Ярослав Сухий пропонують узаконити відеоспостереження за найманими працівниками на робочому місці. У ч.1 ст.28 їхнього проекту Трудового кодексу від 27.08.2013 передбачено, що роботодавець вправі контролювати виконання працівниками трудових обов’язків, у тому числі з використанням технічних засобів, якщо це зумовлено особливостями виробництва, з обов’язковим попередженням працівників про їх застосування.

Втім, „попередження” в будь-якому разі не означатиме, що особа дала згоду фіксувати себе на відео.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *