Війна війні! Заява лівих та анархістів щодо протистояння в Україні / Война войне! Заявление левых и анархистов по поводу противостояния в Украине / War against war! Statement of leftists and anarchists on the confrontation in Ukraine / Guerra a la guerra! La izquierda y los anarquistas sobre el conflicto en Ucrania

Русский
English
Español
Deutsch
Polski
Italiano
ελληνικά
class_war

У розпалі українського конфлікту ми не підтримуємо ні український уряд, ні проросійські угрупування, що встановили свою владу на частині територій Луганської і Донецької областей. Інтересам трудящих (тобто усіх, хто не володіє владою та капіталом) однаково чужа як ідея унітарної України, так само й ідея “федералізації” або ж заснування нових державних утворень — це ігри політиків, за які проливається кров звичайних людей. Ми, ліві та анархісти, повинні насамперед виходити з потреб, прав та свобод трудящих класів у охоплених війною регіонах України.

Проти ЛНР і ДНР!

ДНР і ЛНР є спілкою ворожих одна до одної правих військових хунт. Жодних прав та свобод, якими користується решта України, підконтрольні їм території не мають. Політичні виступи на цій території неможливі; робітничих активістів, які критикували ДНР, викрадали і піддавали тортурам. При збереженні цього режиму робітничий клас буде повністю позбавлений усіх можливостей легально захищати свої права. Єдино можливий формат активності “лівих” у ДНР і ЛНР — це ритуальне поклоніння радянським символам, яке не має нічого спільного з інтересами трудящих.

Реакційні режими ДНР і ЛНР не зацікавлені в установленні миру, їх мета — подальша ескалація конфлікту, що підтверджується заявами їх лідерів із обіцянками “дійти до Харкова”, “дійти до Києва”, “дійти до Львова”.

Проти українського уряду!

Українська влада наживається на військових постачаннях, посилає на фронт громадянської війни резервістів і недовчених призовників, намагається використовувати затяжний військовий конфлікт для зміцнення своїх позицій. Незважаючи на нав’язувану риторику єдності інтересів “влади” і “народу”, ми повинні нещадно протистояти всім спробам скасування чи зменшення соціальних гарантій, а також політичних прав і свобод, будь-яким проявам поліцейської та військової жорстокості, розпалюванню і використанню націоналістичних і релігійних забобонів як серед військовослужбовців, так і серед цивільного населення. Війна – це привід для закручування гайок як у політичній, так і у соціальній сфері. Змагаючись проти агресії путинского режиму і його сателітів, Україна не повинна забувати про загрозу появи власних “путіних” усередині країни.

 У разі перемоги над “сепаратистами”, позиції яких без зовнішньої військової підтримки приречені, київський режим значно зміцниться і знову стане головною загрозою для трудящих класів. Якщо пригноблені зіллються в єдиному патріотичному пориві з правлячим класом, то згортання прав і свобод, якого вдалося уникнути завдяки Майдану, буде втілене вже при новій владі. Зараз при владі присутні представники консервативних і ультраправих партій (“Батьківщина”, ВО “Свобода”), які вже неодноразово пропонували мракобісні законопроекти, – зокрема, обмеження репродуктивних прав; превентивні політичні арешти, у їх програмових документах є заклики до заборони політичних страйків. Чимало їх ініціатив є калькою „пакращень” путінського режиму, Партії Регіонів і КПУ. Незважаючи на низькі рейтинги ультраправих, вони сприймаються як легітимна частина політичного поля.

Проти фашистів по обидва боки фронту! 

Ми категорично проти легітимізації ультраправих, націоналістичних та кримінальних угрупувань як учасників АТО. При цьому ми повинні відзначити, що по той бік лінії фронту, на боці ДНР і ЛНР, воюють добровольці з європейських фашистських організацій і ультраправі реакціонери з Росії, яких прокремлівська пропаганда намагається зобразити “воїнами-антифашистами”.

Проти розпалювання війни під маскою пацифізму!

Для нас однаково неприйнятні як брязкання зброєю і радість від убивств супротивника, так і вигадки псевдопацифістів – людей, які несуть пряму відповідальність за ескалацію насильства. Пацифізм не сумісний із підтримкою режимів “Новоросії” або ж симпатіями на їх адресу, він не сумісний і з підтримкою українського мілітаризму.

Проти брехні і пропаганди з усіх боків!

Інформаційний простір перетворився на справжнє поле бою, населення України і Росії отримує протилежну за змістом, але однаково насичену брехнею і пропагандою інформацію, що служить зміцненню войовничих настроїв обох сторін конфлікту, зіштовхує лобами трудящих і дозволяє урядам спрямовувати соціальну незадоволеність у безпечне для них русло. За цих умов важливо не піддаватися настоям натовпу, який радий отримати ті новини, які хоче чути, а зберігати тверезий розум і вірність власним принципам. Тільки час допоможе відновити справжню картину подій.

За розвиток робітничого руху!

Робітничий клас в Україні знаходиться в зародковому стані і не бере участі в конфлікті як суб’єкт. Ми повинні розвивати організації, що виражають інтереси трудящих, формулювати і захищати соціальний порядок денний. Тільки сильний і свідомий власних інтересів робітничий рух буде здатний встановити мир в Україні. 

Ми виступаємо проти примусової військової служби, вимагаємо припинити мобілізацію і відпустити всіх військовослужбовців, які не бажають воювати.

Ми підтримуємо кампанії допомоги вимушеним переселенцям із охоплених війною регіонів, також готові підтримати призовників і дезертирів, що ухиляються від служби з етичних і політичних мотивів. АСТ-Харків вже здійснює підтримку переселенців у своєму регіоні — ми закликаємо всіх либертаріїв і лівих приєднуватися та займатися тим самим у себе на місцях.

Ми висловлюємо підтримку і солідарність робітничим і профспілковим ініціативам, які змагаються за свої трудові права; також ми готові активно підтримати тих, хто веде боротьбу з ДНР-ЛНР на місцях із класових позицій. Вони сьогодні у значно більшій небезпеці, аніж активісти з Центральної і Західної України.

Жодної війни окрім класової!

Документ відкритий для підписання, ви можете відправити лист на inbox@avtonomia.net або залишити коментар під цим записом.

Война войне!  Заявление левых и анархистов по поводу противостояния в Украине

В развернувшемся конфликте мы не поддерживаем ни украинское правительство, ни пророссийские группировки, установившие свою власть на части территорий Луганской и Донецкой областей. Интересам трудящихся (т.е. всех, кто не обладает властью и капиталом) одинаково чужда и идея унитарной Украины, и идея “федерализации” или же создания новых государственных образований — это игры политиков, за которые проливается кровь обычных людей. Мы, левые и анархисты, должны в первую очередь исходить из потребностей трудящихся классов охваченных войной регионов Украины, их прав и свобод.

Против ЛНР и ДНР!

Сторона ДНР и ЛНР представляет собой набор враждующих между собой правых военных хунт. Никаких прав и свобод, которыми пользуется остальная Украина, подконтрольные им территории не имеют. Политические выступления на этой территории невозможны; рабочие активисты, критиковавшие ДНР, похищались и подвергались пыткам.  При сохранении этого режима рабочий класс будет полностью лишен какой-либо возможности легально защищать свои права. Единственный возможный формат активности “левых” в ДНР и ЛНР — это ритуальное поклонение советским символам, которое не имеет ничего общего с интересами трудящихся.

Реакционные режимы ДНР и ЛНР не заинтересованы в установлении мира,  их цель — дальнейшая эскалация конфликта, что подтверждается заявлениями их лидеров с обещаниями “дойти до Харькова”, “дойти до Киева”, “до Львова”.

Против украинского правительства!

 Украинская власть наживается на военных поставках, посылает на фронт гражданской войны резервистов и недообученных призывников, пытается использовать затяжной военный конфликт для укрепления своих позиций. Невзирая на навязываемую риторику единства интересов “власти” и “народа”, мы должны  беспощадно противостоять всем попыткам урезания социальных гарантий, а также политических прав и свобод, любым проявлениям полицейской и военной жестокости, разжиганию и использованию националистических и религиозных предрассудков как среди военнослужащих, так и среди прочего населения. Война – это повод для закручивания гаек как в политической, так и социальной сфере. Сражаясь против агрессии путинского режима и его сателлитов, Украина не должна забывать об угрозе появления собственных “путиных” внутри страны.

 В случае победы над “сепаратистами”, позиции которых без внешней военной поддержки обречены, киевский режим значительно укрепится и вновь станет главной угрозой для трудящихся классов. Если угнетенные сольются в едином патриотическом порыве с правящим классом, то сворачивание прав и свобод, которого удалось избежать благодаря Майдану, будет осуществлено уже при новой власти. Сейчас во власти присутствуют представители консервативных и ультраправых партий (“Батьківщина”, ВО “Свобода”), которые уже неоднократно предлагали мракобесные законопроекты – в частности, возвращение смертной казни, ограничение репродуктивных прав, превентивные политические аресты; в их программных документах указан призыв к запрету политических забастовок. Многие их инициативы являются калькой инициатив путинского режима, Партии Регионов и КПУ. Несмотря на низкие рейтинги ультраправых, они воспринимаются как легитимная часть политического поля.

Против фашистов по обе стороны линии фронта! 

Мы категорически против легитимизации ультраправых, националистических и криминальных группировок в качестве участников АТО. При этом мы должны отметить, что по другую линию фронта, на стороне ДНР и ЛНР, сражаются добровольцы из европейских фашистских организаций и ультраправые реакционеры из России, которых прокремлевская пропаганда пытается представить “воинами-антифашистами”.

Против разжигания войны под маской пацифизма!

Для нас одинаково неприемлемы как бряцание оружием и радость от убийств противника, так и псевдопацифистские измышления людей, несущих прямую ответственность за эскалацию насилия. Пацифизм не совместим с поддержкой режимов “Новороссии” или же симпатиями в их адрес, он не совместим и с поддержкой украинского милитаризма.

Против лжи и пропаганды со всех сторон!

Информационное пространство превратилось в подлинное поле боя, население Украины и России получает противоположную по содержанию, но одинаково насыщенную ложью и пропагандой информацию, что служит укреплению воинственных настроений у обеих сторон конфликта, сталкивает лбами трудящихся и позволяет правительствам направлять социальное недовольство в безопасное для них русло. В таких условиях важно не идти на поводу у толпы, которая рада получить те новости, которые хочет слышать, а сохранять трезвый рассудок и верность собственным принципам. Только время поможет восстановить подлинную картину событий.

За развитие рабочего движения!

Рабочий класс в Украине находится в зачаточном состоянии и не принимает участия в конфликте как субъект. Мы должны развивать организации, выражающие интересы трудящихся, формулировать и защищать социальную повестку. Только лишь сильное и понимающее свои интересы рабочее движение будет способно установить мир в Украине. 

Мы выступаем против принудительной военной службы, требуем прекратить призыв и отпустить всех военнослужащих, не желающих воевать.

Мы поддерживаем кампании помощи вынужденным переселенцам из  охваченных войной регионов, также готовы поддержать призывников и дезертиров, уклоняющихся от службы по этическим и политическим мотивам. АСТ-Харьков уже осуществляет кампанию поддержки переселенцев в своем регионе — мы призываем всех либертариев и левых присоединяться, и заниматься тем же у себя местах.

Мы выражаем поддержку и солидарность рабочим и профсоюзным инициативам, которые борются за свои трудовые права; также мы готовы активно поддержать тех, кто борется с ДНР-ЛНР на местах с классовых позиций. Они подвергаются сегодня гораздо большей опасности, чем активисты из Центральной и Западной Украины.

Никакой войны кроме классовой!

Документ открыт для подписания, вы можете отправить письмо на inbox@avtonomia.net или оставить комментарий под этой записью.

 

War against war!
Statement of leftists and anarchists on the confrontation in Ukraine

In the ongoing conflict, we support neither Ukrainian government nor pro-Russian factions that established their authority on the portion of Luhansk and Donetsk oblasts. The working class (i.e. everyone who has neither power nor capital) is equally alien both to the concept of ​​unitary Ukraine and to the ideas of ​​”federalization” or creation of new states — these are merely the games of politicians, drawing blood from ordinary people. We, the left and the anarchists, should primarily adhere to the needs of the working class in the war-torn regions of Ukraine, protect their rights and freedoms.

Against LPR and DPR!

Donetsk and Luhansk “people’s republics” are a collection of warring right-wing juntas. Rights and freedoms, which are granted to the rest of Ukraine, are not available in the territories under their control. Public manifestation of political dissent is not possible there; worker rights activists who criticized DPR were kidnapped and tortured. Upon preservation of these regimes the working class will be completely deprived of any opportunity to defend their legal rights. The only possible form of the “left” activity in DPR and LPR is the ritual worship of Soviet symbols, which has nothing to do with the workers’ interests.

The reactionary regimes of DPR and LPR are not interested in peaceful solution, they aim at escalating the conflict even further, which is confirmed by the promises of their leaders to “get to Kharkov”, “to Kiev” and “to Lviv”.

Against the Ukrainian government!

Ukrainian authorities profit from war contracts, send war reservists and untrained conscripts to to the frontline of the civil war, and attempt to use the protracted military conflict to strengthen their positions. Contrary to the forced rhetorics of the unity between the government and people, we must resist all attempts to curtail social guarantees, political rights and freedoms, all manifestations of police and military violence, all the incitement of nationalist and religious prejudice among soldiers and common people. For the ruling class, war is the opportunity of a crackdown in political and social spheres. In struggle against the aggression of Putin’s regime and his satellites, Ukrainians should not neglect the danger of a “Putin” who can emerge in their own country.

After their victory over the “separatists”, whose position is doomed without the external military support, the strengthened Kiev regime will once again become a major threat to the working class. If the oppressed unite with the ruling class under the patriotic banners, the crackdown on human rights and freedoms, which was to be avoided by the Maidan, is inevitable under the new government. Parliament is comprised of the representatives of conservative and far-right parties (“Batkivshyna”, “Svoboda”), which had repeatedly sponsored obscurantist bills – in particular, the restitution of death penalty, restriction of reproductive rights, preventive arrests on political motives; the charters of these parties contain appeals to ban political strikes. In many of the initiatives they mimic such of the Putin’s regime, of the Party of Regions or of the Communist Party. Despite their plummeting ratings, such rhetorics are perceived as a legitimate part of the political field.

Against fascists on both sides of the frontline!

We unhesitatingly oppose the legitimization of ultra-nationalist and criminal groups as members of the “anti-terrorist operation”. However, we should note that among those fighting on the other side are the volunteers from European fascist organizations and the ultra-reactionaries from Russia, and pro-Kremlin propaganda only portrays them as “anti-fascist warriors”.

Against war incitement under the guise of pacifism!

We are equally disgusted by saber rattling and cheering the killing of enemies, on the one side, and by pseudo-pacifist speculations of the people directly responsible for the escalation of violence, on the other. Pacifism is neither compatible with the backing of the “New Russia” regimes or expressing any kind of sympathy towards them, nor with the support of Ukrainian militarism.

Against lies and propaganda from all sides!

Information space and the media have become a genuine battlefield, the people of Ukraine and Russia are being fed opposite in content but equally spurious propaganda that strengthens militancy on both sides of the conflict and sets workers on against other; this allows governments to channel social discontent into a safe direction. Therefore, it is important not to follow the crowd, which is pleased to receive the news it wants to hear, but to keep a sober mind and stay true to our principles. Only time will help to reconstruct the events truthfully.

For the development of the labor movement!

The working class in Ukraine is still in its infancy and is does not take part in the conflict as a subject. We need to formulate and defend the social agenda and help the development of organizations that express the interests of workers. Only a strong labor movement that realizes its interests will be able to establish peace in Ukraine.

We oppose involuntary military service, and demand to end the conscription and release all soldiers who do not want to fight.

We support the campaign of aiding internally displaced persons from the war-torn regions, and we are ready to support deserters and conscripts who evade service on ethical and political grounds. AWU-Kharkiv already runs a campaign to support the internally displaced people in its area – we urge all libertarians and left to join in or do the same in their areas.

We express our support and solidarity with the workers’ and trade union initiatives that fight for their labor rights; we are ready to actively support those who are struggling against DPR and LPR from the class standpoint. They are in a much more serious danger today than activists from Central and Western Ukraine.

No war but the class war!
You may sign this statement by sending us an email to inbox@avtonomia.net, or by leaving a comment right here.

“GUERRA A LA GUERRA”. LA IZQUIERDA Y LOS ANARQUISTAS SOBRE EL CONFLICTO EN UCRANIA

En el conflicto que se desarrolla ahora mismo no apoyamos ni al gobierno de Kiev ni a las facciones prorusas que han establecido su poder en las regiones de Donetsk y Lugansk. Para el trabajador es igual de inútil de idea de una Ucrania unida, la federalización o creación de nuevos países o repúblicas, son juegos de los políticos por los cuales se derrama sangre de gente inocente. Nosotros, la izquierda y los anarquistas, en primer lugar hemos de preocuparnos por las necesidades de las clases trabajadores en las zonas más afectadas por la guerra.

CONTRA RPL (REPÚBLICA POPULAR DE LUGANSK) Y RPD (REPÚBLICA POPULAR DE DONETSK)!

RPL y RPD representan a varias juntas militares derechistas que se compiten el poder entre sí. No se observa ningún tipo de derechos y libertades existentes en la resta del territorio no controlado por ellos. Es imposible cualquier actuación política, activistas que mantuvieron actitudes críticas con RPD fueron secuestrados e interrogados. Si persiste este régimen los trabajadores no podrán mantener ningún tipo de derecho. El único formato posible de participación de la “izquierda” en la RPD y RPL es mediante la adoración de los símbolos soviéticos que estos utilizan pero que no tiene nada en común con la clase trabajadora. Los regímenes reaccionarios de RPD y RPL no están interesados en la búsqueda de la paz, su objetivo es escalar el conflicto y llegar a Jarkov, Kiev y finalmente a Lviv como han prometido.

CONTRA EL GOBIERNO UCRANIANO!

El gobierno ucraniano manda al frente a reservistas y a jóvenes soldados que aun no han terminado su formación, intentando alargar el conflicto para fortalecer sus puestos. A pesar de la recurrente retórica de “unidad gobierno-pueblo” hemos de ser implacable para impedir a estos hacer cualquier recorte en el tema social, derechos y libertades, del abuso policial y militar y también contra la difusión de prejuicios nacionalistas o religiosos entre los civiles y los militares. La guerra es una buena escusa para “apretar las tuercas”. Luchando contra el régimen putinista y sus satélites no hay que olvidar que existe el peligro de que aparezca algo parecido dentro del propio país. En el caso de vencer a los “separatistas” , que sin ayuda externa ya están condenados, Kiev volverá a convertirse en el principal enemigo de la clase trabajadora. Si los oprimidos acaban juntándose con la clase gobernante los derechos y las libertades que no nos pudieron arrebatar gracias al Maidan nos serán robados ya con este nuevo gobierno. Ahora en el gobierno están los conservadores y la ultraderecha (Batkivschina, Svoboda). Los cuales ya más de una vez han presentado proyectos de ley terribles, como volver a poner la pena de muerte, ley del aborto, detención preventiva o la prohibición de manifestarse. Muchos de estos proyectos son copias del gobierno putinista, Partido de las Regiones o el Partido Comunista de Ucrania. A pesar del escaso apoyo que tiene la ultraderecha se los concibe como parte legítima del gobierno.

CONTRA LOS FASCISTAS A AMBOS LADOS DEL FRENTE!

Estamos radicalmente en contra de la legitimación de la ultraderecha, los nacionalistas o agrupaciones criminales para participar en la Operación Antiterrorista (contra RPD y RPL). Hemos de decir también que a favor de las repúblicas están luchando voluntarios de organizaciones fascistas europeas y gente ultraderechista de Rusia a los que la propaganda de Kremlin intenta dibujar como “soldados antifascistas”.

CONTRA LA ESCALADA DE LA GUERRA BAJO LA MASCARA DEL PACIFISMO!

Iguales son los que agitan las armas tras matar al enemigo que los que se esconden bajo la máscara del pacifismo siendo partícipes directos de la escalada del conflicto. El pacifismo no es compatible con el apoyo a “Novarossia” o al ejército ucraniano.

CONTRA LA MENTIRA Y LA PROPAGANDA DE AMBOS LADOS!

El espacio informativo se ha convertido en un campo de batalla donde rusos y ucranianos reciben información opuesta pero igual de cargada de mentiras y propagando lo que favorece a los ánimos beligerantes. En estas condiciones es muy importante no seguir a la masa que estará encantada de recibir las noticias que quiere oír, mantener la sobriedad y cada uno sus propios principios. Sólo el tiempo dibujará una imagen fidedigna de la realidad.

POR EL DESARROLLO DE LOS MOVIMIENTOS TRABAJADORES!

La clase trabajadora en Ucrania está en una fase muy primaria y no participa en el conflicto como sujeto. Hemos de trabajar y desarrollar organizaciones que los defiendan, porque los trabajadores sólo estando informados y conscientes de su situación podrán conseguir la paz en Ucrania. Nos manifestamos en contra del servicio militar obligatorio, exigimos cancelar la llamada a filas y dejar marchas a casa a los soldados que lo deseen. Damos todo nuestro apoyo a campañas por los refugiados de las zonas ocupadas, también apoyamos a los desertores de los asuntos militares. Unión Autónoma de Trabajadores – Jarkov (ACT-Jarkov) ya ha hecho esto en su zona, así que llamamos a la izquierda y a las organizaciónes libertarias a hacer lo mismo. Mandamos nuestro apoyo a todas las iniciativas sindicales y a los trabajadores que luchan por sus derechos, también a todos aquellos que luchan contra RPD y RPL desde una posición de clase ya que ahora mismo corren más peligro que los activistas de la zona central o del oeste.

NINGUNA GUERRA SALVO LA DE CLASES!

Puedes firmar este comunicado mandando un correo a inbox@avtonomia.net o dejando un comentario mas abajo


Krieg dem Krieg! Erklärung der Linken und Anarchist*innen betreffend die Konfrontation in der Ukraine

In dem sich entfaltenden Konflikt unterstützen wir weder die ukrainische Regierung noch prorussische Gruppierungen, die ihre Macht in Teilen der Territorien Lugansk und Donezk sicherstellen. Den Interessen der Arbeitenden (d.h. denen, die keine Macht und kein Kapital haben) ist die Idee einer geeinten Ukraine genauso fremd wie die Idee einer „Föderalisierung“ oder die Errichtung neuer staatlicher Gebilde – das sind Spiele von Politiker*innen, für die das Blut gewöhnlicher Menschen vergossen wird. Wir, Linke und Anarchist*innen, müssen in erster Linie von den Bedürfnissen der Arbeiter*innenklasse in den von Krieg besetzten Gebieten der Ukraine ausgehen, von ihren Rechten und Freiheiten.

Gegen die Volksrepubliken Donezk und Lugansk!

Die Volksrepubliken Lugansk und Donezk sind eine Ansammlung verfeindeter rechter Militärjuntas. Keinerlei Rechte und Freiheiten, die in der restlichen Ukraine gegeben sind, sind in den von ihnen besetzten Gebieten vorhanden. Politische Aktivität ist in diesen Territorien nicht möglich; Arbeiter*innen-Aktivist*innen, die die Volksrepublik Donezk kritisiert haben, wurden entführt und gefoltert. In der Erhaltung dieses Regimes wird die Arbeiter*innenklasse jeglicher Möglichkeit beschnitten, legal ihre Rechte zu schützen. Das einzig mögliche Format der Aktivität „Linker“ in den Volksrepubliken Donezk und Lugansk ist die Verehrung sowjetischer Symbole, die nichts mit den Interessen der Arbeitenden gemeinsam hat.

Die reaktionären Regime der Volksrepubliken haben kein Interesse an Frieden, ihr Ziel ist einer weiterführende Eskalation des Konflikts, was von den Erklärungen ihrer Anführer*innen mit Versprechungen wie „bis Kharkiv vorzudringen“, bzw. „bis Kiew“ oder „bis Lemberg“ bestätigt wird.

Gegen die ukrainische Regierung!

Die ukrainische Macht profitiert von den Waffenlieferungen, schickt Reservist*innen und halbausgebildete Wehrpflichtige an die Front des Bürgerkrieges und versucht, den anhaltenden Konflikt auszunutzen, um ihre Position zu festigen. Ungeachtet der aufgesetzten Rhetorik einer Einheit von „Macht“ und „Volk“ müssen wir uns erbarmungslos gegen alle Versuche einer Kürzung sozialer Sicherungen, politischer Rechte und Freiheiten, jeder Entfaltung polizeilicher und militärischer Brutalität, dem Aufheizen und Ausnützen von nationalistischem und religiösem Wahnsinn sowohl unter Militärangehörigen als auch unter dem restlichen Volk stellen. Krieg, das ist Anlass für eine Niederschlagung in politischer sowie sozialer Hinsicht. Im Kampf gegen die Agression des Putin-Regimes und seiner Satelliten sollte die Ukraine nicht die Bedrohung des Aufkommens eigener „Putins“ innerhalb des Landes vergessen.

Im Falle des Sieges über die „Separatist*innen“, deren Position ohne militärische Unterstützung von außen verdammt ist, wird sich das Regime in Kiew bedeutend festigen und erneut zur Hauptbedrohung für die Arbeiter*innenklassen werden. Wenn sich die Unterdrückten in einem gemeinsamen patriotischen Anflug mit der herrschenden Klasse vereinen, wird die Abkehr der Rechte und Freiheiten, den man durch den Maidan verhindern konnte, in der neuen Regierung verwirklicht werden. Es gibt jetzt in der neuen Macht Vertreter*innen konservativer und ultrarechter Parteien („Batkivshina“, VO „Svoboda“), die schon mehrere Male obskurante Gesetzesentwürfe vorgeschlagen haben, wie etwa die Wiedereinführung der Todesstrafe, Einschränkung der reproduktiven Rechte und präventive politische Haft; in ihren programmatischen Schriften wird zum Verbot politischer Streiks aufgerufen. Viele ihrer Initiativen sind Kopien von Initiativen des Putin-Regimes, der Partei der Regionen und der KPU. Obwohl die Ultrarechten jetzt niedrige Umfragewerte haben, werden sie trotzdem als legitimer Teil des politischen Feldes wahrgenommen.

Gegen Faschist*innen auf beiden Seiten der Front!

Wir sind kategorisch gegen jede Legitimierung von ultrarechten, nationalistischen und kriminellen Gruppierungen als Mitglieder von „Anti-Terror-Organisationen“. Dabei muss angemerkt werden, dass auf der anderen Seite der Front, auf Seiten der Volksrepubliken Donezk und Lugansk, Freiwillige aus europäischen faschistischen Organisationen und ultrarechte Reaktionäre aus Russland kämpfen, die die Kreml-Propaganda als „antifaschistische Kämpfer*innen“ verkaufen will.

Gegen das Anheizen des Krieges hinter der Maske des Pazifismus!

Für uns ist das Waffenrasseln und die Freude über getötete Gegner*innen genauso inakzeptabel wie pseudopazifistische Hirngespinste von Leuten, die die direkte Verantwortung für die Eskalation der Gewalt tragen. Pazifismus ist nicht mit der Unterstützung der Regime „Neurusslands“ oder ihrer Sympathisant*innen vereinbar, auch nicht mit der Unterstützung des ukrainischen Militarismus.

Gegen Lügen und Propaganda von beiden Seiten!

Der Informationsraum hat sich in ein regelrechtes Schlachtfeld verwandelt, die ukrainische und russische Bevölkerung bekommen inhaltlich entgegengesetzte aber gleichermaßen von Lügen und Propaganda durchzogene Information, was der Festigung kriegerischer Stimmungen auf beiden Seiten des Konfliktes dient, Arbeiter*innen gegeneinander aufhetzt und den Regierungen erlaubt, die soziale Unzufriedenheit in eine für sie ungefährliche Richtung zu lenken. Unter diesen Bedingungen ist es wichtig, nicht dem Strom zu folgen, der sich über die Nachrichten freut, die er hören will, sondern stattdessen einen nüchternen Verstand und Prinzipientreue zu bewahren. Nur Zeit kann helfen, ein richtiges Bild der Ereignisse wiederherzustellen.

Für die Entwicklung einer Arbeiter*innenbewegung!

Die Arbeiter*innenklasse in der Ukraine befindet sich in ihrem Kindesalter und nimmt nicht als Subjekt am Konflikt teil. Wir müssen Organisationen fördern, die die Interessen der Arbeitenden ausdrücken, eine soziale Tagesordnung formulieren und verteidigen. Nur eine starke Arbeiter*innenbewegung die ihre Interessen kennt wird fähig sein, Frieden in der Ukraine herzustellen.

Wir stellen uns gegen den Zwang zum Kriegsdienst, fordern eine Beendigung der Einberufung und die Freilassung aller Kriegsdienenden, die nicht kämpfen wollen.

Wir unterstützen Kampagnen, die den zur Flucht getriebenen aus von Krieg betroffenen Gebieten helfen, und sind bereit, Einzuberufene und Deserteure zu unterstützen, die aus ethischen und politischen Motiven den Dienst verweigern. AST-Kharkiv verwirklicht schon eine Kampagne zur Unterstützung Ausgewanderter in ihrer Region – wir rufen alle Libertären und Linken auf, sich anzuschließen, und das gleiche andererorts zu machen.

Wir drücken unsere Unterstützung und Solidarität mit Arbeiter*innen- und Gewerkschaftsinitiativen aus, die für ihre Arbeitsrechte kämpfen; genauso sind wir bereit, aktiv die zu unterstützen, die gegen die Volksrepubliken Donezk und Lugansk örtlich aus Klassenpositionen heraus kämpfen. Sie sind heute einer viel größeren Gefahr ausgesetzt, als Aktivist*innen aus der Zentral- oder Westukraine.


Kein Krieg außer dem Klassenkrieg!

Dieses Dokument kann unterschrieben werden, entweder über ein email an inbox@avtonomia.net oder durch Kommentare auf dieser Seite. 

Wojna przeciwko wojnie!
Oświadczenie lewicowców i anarchistów w sprawie konfrontacji na Ukrainie

W trwającym konflikcie nie popieramy ani rządu ukraińskiego ani prorosyjskich frakcji, które ustanowiły władzę w części obwodu ługańskiego i donieckiego. Klasie pracującej (czyli każdemu, kto nie ma ani władzy, ani kapitału) tak samo obcy jest koncept zjednoczonej Ukrainy, jak “federalizacji” czy tworzenia nowych państw – to tylko gry polityków, wymagające krwi zwykłych ludzi. My, lewica i anarchiści, powinniśmy przede wszystkim stawiać potrzeby klasy pracującej w ogarniętych wojną regionach Ukrainy, bronić i praw i wolności.

Przeciw ŁRL i DRL!
Doniecka i ługańska “republika ludowa” to zbiór walczących junt prawicowych. Prawa i wolności, które są gwarantowane na reszcie Ukrainy, nie są dostępne na terytoriach przez nie kontrolowanych. Publiczna manifestacja politycznej niezgody nie jest tam możliwa; obrońcy praw pracowniczych, którzy krytykowali DRL zostali porwani i torturowani. Po utrwaleniu tych systemów klasa pracująca będzie kompletnie pozbawiona możliwości obrony swoich praw. Jedyna możliwa forma “lewicy” w ŁRL i DRL to kult symboli radzieckich, co nie ma nic wspólnego z interesami pracowników.

Reakcyjnych reżimów DRL i ŁRL nie interesuje pokojowe rozwiązanie, mają na celu dalszą eskalację konfliktu, czego dowodzą zapewnienia ich przywódców, że “dotrą do Charkowa”, “do Kijowa”, “do Lwowa”.

Przeciw ukraińskiemu rządowi!
Ukraińskie władze czerpią zyski z kontraktów wojennych, wysyłają rezerwistów i nie przeszkolonych poborowych na front wojny domowej, i próbują wzmocnić swoją pozycję poprzez prowadzenie przewlekłego konfliktu zbrojnego. Przeciwnie do wymuszonej retoryki jedności rządu i ludu, musimy przeciwstawić się wszelkim próbom ograniczania gwarancji socjalnych, praw i swobód politycznych, przejawom przemocy wśród wojska i policji, podżeganiu do wszelkich uprzedzeń nacjonalistycznych i religijnych wśród żołnierzy i zwykłych ludzi. Dla klasy rządzącej wojna jest okazją do represji w sferach politycznych i społecznych. W walce przeciwko agresji reżimu Putina i jego satelitów Ukraińcy nie powinni lekceważyć niebezpieczeństwa, że inny “Putin” wyłoni się w ich własnym kraju.

Po zwycięstwie nad “separatystami”, którzy są skazani na porażkę bez zewnętrznego wsparcia wojskowego, wzmocniony reżim w Kijowie jeszcze raz stanie się poważnym zagrożeniem dla klasy pracującej. Jeśli represjonowani zjednoczą się z klasą rządzącą pod hasłami patriotycznymi, zdławienie wolności i praw człowieka, których Majdan mógł uniknąć, będzie nieunikniona pod nowymi rządami. Parlament składa się z reprezentantów partii konserwatywnych i skrajnie prawicowych (Batkwiszczyna, Swoboda), które wielokrotnie popierały obskuranckie ustawy – w szczególności restytucję kary śmierci, ograniczenia praw reprodukcyjnych, prewencyjne aresztowania z powodu sympatii politycznych; dorobek tych partii zawiera apele o zakazanie strajków politycznych. W wielu kwestiach naśladują reżim Putina, Partii Regionów czy Partii Komunistycznej. Pomimo gwałtownie spadającego poparcia, taka retoryka jest postrzegana jako uzasadniona część życia politycznego.

Przeciw faszystom po obu stronach!
Bez wahania sprzeciwiamy się legitymizacji ultra-nacjonalistycznych i kryminalnych grup jako członków “operacji antyterrorystycznej”. Jednak należy zauważyć, że wśród walczących po przeciwnej stronie są ochotnicy z europejskich organizacji faszystowskich i ultra-reakcjoniści z Rosji, a prokremlowska propaganda przedstawia ich jedynie jako “antyfaszystowskich wojowników”.

Przeciw podżeganiu do wojny pod pozorem pacyfizmu!
Jesteśmy równie zniesmaczeni grzechotem szabli i radością z zabijania wrogów z jednej strony, co pseudopacyfistycznymi spekulacjami ludzi bezpośrednio odpowiedzialnych za eskalację przemocy z drugiej. Pacyfizmu nie jest zgodny ani z poparciem dla reżimu “Nowej Rosji” lub okazywania mujakiejkolwiek sympatii, ani z poparciem dla ukraińskiego militaryzmu.

Przeciwko kłamstwom i propagandzie ze wszystkich stron!
Przestrzeń informacyjna i media stały się prawdziwym polem walki, mieszkańcy Ukrainy i Rosji są karmieni przeciwną w treści ale równie fałszywą propagandą, która wzmacnia bojowość po obu stronach i kieruje robotników przeciwko sobie; pozwala to rządom kanalizować niezadowolenie społeczne w bezpiecznym kierunku. Dlatego ważne jest, by nie podążać za tłumem, który cieszą wiadomości, jakie chce usłyszeć, ale zachować trzeźwy umysł i pozostać wiernym naszym zasadom. Tylko czas pozwoli zrekonstruować wydarzenia zgodnie z prawdą.

Dla rozwoju ruchu robotniczego!
Klasa pracująca na Ukrainie jest jeszcze w powijakach i nie uczestniczy jako strona konfliktu. Musimy sformułować agendę społeczną i bronić jej, i pomagać w rozwoju organizacji, które wyrażają interesy robotnicze. Tylko silny ruch pracowniczy, świadomy swoich interesów, będzie w stanie zaprowadzić pokój na Ukrainie.

Sprzeciwiamy się przymusowej służbie wojskowej i i żądamy zakończenia poboru i zwolnienia wszystkich żołnierzy, którzy nie chcą walczyć.

Wspieramy kampanię pomocnictwa przesiedleńcom wewnętrznym z regionów ogarniętych wojną i jesteśmy gotowi wspierać dezerterów, którzy uchylają się od służby ze względów politycznych i etnicznych. AWU-Charków już prowadzi kampanię wspierającą przesiedleńców w swojej okolicy – wzywamy libertarian i lewicę do przyłączenia się lub prowadzenia podobnych akcji w swoich rejonach.

Wyrażamy poparcie i solidarność z pracownikami i inicjatywami związków zawodowych, które walczą o swoje prawa pracownicze; jesteśmy gotowi do aktywnego wspierania tych, którzy walczą z DRL i ŁRL z pobudek klasowych. Są obecnie w znacznie większym niebezpieczeństwie niż aktywiści z środkowej i zachodniej Ukrainy.

Jeśli wojna, to tylko klasowa!

Możesz podpisać to oświadczenie wysyłając nam e-mail na inbox@avtonomia.net lub zostawiając komentarz pod spodem.

Guerra alla guerra!!!!
Comunicato di organizzazioni di sinistra e anarchici sul conflitto ucraino

Nel conflitto in corso, non sosteniamo né il governo, né le fazioni di ucraini filo-russi che hanno imposto la propria autorità nella regione di Luhansk e Donetsk. La classe lavoratrice (cioè tutti coloro che non ha né il potere né il capitale) è ugualmente estranea sia al concetto di un’Ucraina unitaria che all’idea di “federalizzazione” o di creazione di nuovi stati – questi sono solo i giochi dei politici, un prelievo di sangue dalle persone comuni . Noi, la sinistra e gli anarchici, dobbiamo sostenere in primo luogo le esigenze della classe operaia nelle regioni ucraine devastate dalla guerra, proteggendone i diritti e e libertà.

Contro LPR (Repubblica Popolare di Luhansk) e DPR (Repubblica Popolare di Donetsk)!
Le “Repubbliche Popolari” di Donetsk e Luhansk rappresentano le varie giunte militari di destra che si contendono il potere. Diritti e libertà, che vengono concessi nel resto dell’Ucraina, non esistono nei territori sotto il loro controllo. E’ impossibile qualsiasi tipo di attività politica, attivisti per i diritti dei lavoratori che hanno espresso dissenso e critica alla DPR sono stati rapiti e torturati. Per la conservazione di questi regimi la classe operaia sarà completamente privata di ogni possibilità di difendere i propri diritti. L’unica forma possibile di attività di “sinistra” in DPR e LPR è il culto rituale di simboli sovietici, che non ha nulla a che fare con gli interessi dei lavoratori.
I regimi reazionari del DPR e di LPR non sono interessati a una soluzione pacifica, mirando all’escalation del conflitto, così come confermato dalle promesse dei loro leader:”arrivare a Kharkov”, “a Kiev” e “Leopoli”.

Contro il governo ucraino!
Le autorità ucraine mandano al fronte i riservisti e i giovani soldati che ancora non hanno terminato la formazione, cercando di allargare il conflitto per rafforzare la propria posizione. Contrariamente alla retorica forzata di unità tra governo e popolo, dobbiamo resistere a tutti i tentativi di limitare le garanzie sociali, i diritti e le libertà politiche, a tutte le manifestazioni di violenza della polizia e dei militari, all’incitamento al pregiudizio nazionalista e religioso, tra i soldati e persone comuni. Per la classe dirigente, la guerra è l’occasione di un giro di vite nella sfera politica e sociale. Nella lotta contro l’aggressione del regime di Putin e dei suoi satelliti, gli ucraini non dovrebbero trascurare il pericolo di un nuovo “Putin” prodotto nel nostro paese.

Dopo la vittoria sui “separatisti”, gestiti senza il sostegno militare esterno, il regime di Kiev così rafforzato ancora una volta diventerà una grave minaccia per i lavoratori. Se gli oppressi si uniscono con la classe dirigente sotto le bandiere patriottiche sarà inevitabile che il nuovo governo riduca diritti umani e libertà, contro ciò per cui abbiamo lottato in piazza Maidan,. Il Parlamento è composto dai rappresentanti dei partiti conservatori e di estrema destra (“Batkivshyna”, “Svoboda”), che hanno più volte sponsorizzato percorsi oscurantisti – in particolare, la riesumazione della pena di morte, la restrizione dei diritti riproduttivi, la promozione di arresti preventivi con motivazioni politiche; gli statuti di questi partiti contengono appelli per vietare scioperi politici. In molte delle loro iniziative politiche imitano tale e quale il regime di Putin, del Partito delle Regioni o del Partito Comunista. Nonostante il consenso verso di loro stia precipitando, queste idee sono percepite come una parte legittima del panorama politico.

Contro i fascisti su entrambi i lati della prima linea!
Ci opponiamo senza esitazione alla legittimazione di gruppi ultra-nazionalisti e criminali come membri della “operazione anti-terrorismo” (contro LPR e DPR) . Tuttavia, dobbiamo far sapere che tra coloro che combattono dall’altra parte ci sono i volontari di organizzazioni fasciste europee e gli ultra-reazionari dalla Russia, gli stessi che la propaganda pro-Cremlino ritrae come “guerrieri anti-fascisti”.
Contro l’incitamento alla guerra con la scusa del pacifismo!
Siamo altrettanto disgustati da coloro che tifano per l’uccisione dei nemici, da un lato, e dalle speculazioni pseudo-pacifiste di persone direttamente responsabili per l’escalation di violenza, dall’altro. Il pacifismo non è né compatibile con l’appoggio del regime “Nuova Russia” (neanche l’esprimere qualsiasi tipo di simpatia verso di questo), né con il sostegno del militarismo ucraino.

Contro le menzogne ​​e la propaganda da tutti i lati!
L’informazione è diventata un vero e proprio campo di battaglia dove ucraini e russi sono nutriti da informazioni opposte, ugualmente false e basate sulla propaganda per rafforzare gli elementi conflittuali e belligeranti di entrambi gli schieramenti e dividere i lavoratori; questo permette ai governi di incanalare il malcontento sociale in una direzione sicura. Pertanto, è importante non seguire la folla, che prova piacere nel ricevere la notizia che vuole sentire, ma mantenere una mente lucida e rimanere fedeli ai nostri principi. Solo il tempo potrà aiutare a ricostruire gli eventi in modo veritiero.

Per lo sviluppo del movimento dei lavoratori!
La classe operaia in Ucraina è ancora nella propria infanzia e non prende parte al conflitto come soggetto. Dobbiamo formulare e difendere l’agenda sociale e contribuire allo sviluppo delle organizzazioni che esprimono gli interessi dei lavoratori. Solo un forte movimento di lavoratori che realizza i propri interessi, cosciente e informato, sarà in grado di stabilire la pace in Ucraina.
Ci opponiamo al servizio militare non volontario, e chiediamo di porre fine alla coscrizione e di rilasciare tutti i soldati che non vogliono combattere.
Sosteniamo la campagna di aiuti agli sfollati ucraini provenienti dalle regioni devastate dalla guerra, e siamo pronti a sostenere i disertori e i coscritti che si sottraggono al servizio per motivi etici e politici. ULA-Kharkiv gestisce già una campagna per sostenere gli sfollati nella zona dove opera – esortiamo tutti i libertari e i compagni di sinistra a partecipare a questa iniziativa o a intraprendere analoghe iniziative nelle loro zone.
Esprimiamo il nostro sostegno e solidarietà a tutti i lavoratori e alle iniziative sindacali che si battono per i loro diritti, e sosteniamo attivamente coloro che stanno lottando contro DPR e LPR da un punto di vista di classe, perché oggi affrontano un pericolo molto più serio che gli attivisti della zona centrale e occidentale dell’Ucraina.
Nessuna guerra, ma guerra di classe!

Si può firmare questa dichiarazione inviandoci una mail a inbox@avtonomia.net fonte e firme alla pagina web.

Συλλογική δήλωση αριστερών και αναρχικών για την αντιπαράθεση στην Ουκρανία

Στην συνεχιζόμενη διαμάχη δεν πρέπει να υποστηρίζουμε ούτε την Ουκρανική κυβέρνηση ούτε τις φιλορωσικές δυνάμεις που έχουν εγκαταστήσει την εξουσία τους στις επαρχίες του Ντόνετσκ και του Λούγκανσκ. Η εργατική τάξη(όσοι δεν έχουν εξουσία ή κεφάλαιο στα χερια τους) είναι εξίσου ξένη ως προς την ιδέα της ενότητας της Ουκρανίας ή της ομοσπονδιοποίησης, ή την δημιουργία νέων κρατών.— αυτά είναι ζητήματα και παιχνίδια των πολιτικών που απομυζούν αίμα από τον απλό κόσμο. Η αριστερά και οι αναρχικοί θα πρέπει πρώτα να στηρίξουμε και να ασχοληθούμε με τα προβλήματα της εργατικής τάξης στην εμπόλεμη ζώνη, να προστατέψουμε τα δικαιώματα τους και τις ελευθερίες τους.

ενάντια στη Λ.Δ του Λούγκανσκ και του Ντόνετσκ
Οι Λ.Δ του Ντόνετσκ και του Λούγκανσκ είναι ένα συνονθύλευμα απο δικτατορίες ακροδεξιών όμαδων. Τα δικαιώματα και οι ελευθερίες που υπάρχουν στην υπόλοιπη Ουκρανία δεν είναι δεδομένα στις περιοχές τους. Δημόσιες διαμαρτυρίες πολτικής διαφωνίες δεν είναι δυνατές, πολιτικός ακτιβιστής στη περιοχή του Λούγκανσκ που στηλίτευσε δημόσια τις θέσεις της Λ.Δ απήχθη και βασανίστηκε. Με την ισχυροποίηση αυτών των καθεστώτων η εργατική τάξη θα χάσει κάθε δυνατότητα να υπερασπιστεί τον εαυτό της νομικά. Η μόνη αριστερή νότα στις Λ.Δ είναι η τελετουργική λατρεία των σοβιετικών συμβόλων που δεν έχει να δώσει τίποτα στους εργάτες και στο συμφέροντα τους.
Τα αντιδραστικά καθεστώτα των δημοκρατιών αυτών δεν ενδιαφέρονται στην ομαλή και ειρηνική λύση αλλά στο να εντείνουν τη σύγκρουση ακόμα περισσότερο, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τις δηλώσεις τους για κλιμάκωση, ότι θα πάνε στο «Χάρκοβο, στο Κίεβο, στη  Λβιβ».

Ενάντια στην Ουκρανική Κυβέρνηση
Οι Ουκρανικές αρχές επωφελούνται από τη σύγκρουση, από στρατιωτικά συμβόλαια εξοπλισμών, στέλνουν στη μάχη έφεδρους και ανεκπαίδευτους στρατιώτες και χρησιμοποιούν την παρατεταμένη στρατιωτική διαμάχη για να εντείνουν την ισχύ τους και τη θέση τους.
Σε αντίθεση με τις επιβαλλόμενες ρητορικές της περί ενότητας μεταξύ της κυβέρνησης και λαού, πρέπει να αντισταθούμε σε κάθε προσπάθεια της για τον περιορισμό των κοινωνικών εγγυήσεων, τα πολιτικών δικαιωμάτων και των ελευθεριών,να αντισταθούμε σε όλες τις εκδηλώσεις αστυνομικής και στρατιωτικής βίας, και στην υποδαύλιση εθνικιστικών και θρησκευτικών προκαταλήψεων στους
στρατιωτικούς κύκλους και στους κοινούς ανθρώπους. Για την άρχουσα τάξη, ο πόλεμος είναι η ευκαιρία για την καταστολή σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο. Στον αγώνα εναντίον της επίθεσης του καθεστώτος Πούτιν και των δορυφόρων του, οι Ουκρανοί δεν θα πρέπει να παραμελήσουν τον κίνδυνο ενός «Πούτιν» που μπορεί να προκύψει στη δική τους χώρα.
Μετά τη νίκη εναντίων των σεπερατιστών που η τύχη τους είναι καταδικασμένη χωρίς σημαντική εξωτερική στρατιωτική βοήθεια, η λογική ισχυροποίηση του καθεστώτος του Κιέβου θα γίνει ο νούμερο ένα κίνδυνος για την εργατική τάξη. Αν οι καταπιεσμένοι ενωθούν με την άρχουσα τάξη κάτω από τα πατριωτικά σύμβολα, η καταστολή των ελευθεριών και των δικαιωμάτων που προσπάθησε να αποφύγει το Μαϊντάν θα είναι αναπόφευκτη υπό την νέα κυβέρνηση. Το κοινοβούλιο αποτελείται από δεξιά και ακροδεξιά κόμματα όπως το Μπατκίφσινα και το Σβαμπόντα, τα οποία πολλές φορές έχουν υποστηρίξει σκοταδιστικές τροπολογίες όπως την επαναφορά της θανατικής ποινής, τον περιορισμό των αμβλώσεων και δικαιωμάτων αναπαραγωγής, την προληπτική σύλληψη για πολιτικούς λόγους, την απαγόρευση των πολιτικών απεργιών. Σε πάρα πολλές πρωτοβουλίες τους μιμούνται ξεκάθαρα το καθεστώς του Πούτιν, του Κόμματος των Περιφερειών ή του ΚΚΟυ. Παρά την κατακόρυφη πτώση της δημοτικότητας τους, τέτοιες δηλώσεις γίνονται δεκτές ως φυσιολογικές στο πολιτικό σκηνικό της Ουκρανίας.

Ενάντια στους φασίστες και από τις δύο πλευρές της σύγκρουσης
Χωρίς κανένα δισταγμό πρέπει να αντισταθούμε στην «νομιμοποίηση» των ακροδεξιών και ναζιστικών οργανώσεων ως μέρος των «αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων»  . Επίσης πρέπει να τονίσουμε ότι μεταξύ αυτών που μάχονται στην αντίπλη πλευρά βρίσκονται μέλη ευρωπαικών φασιστικών ομάδων, ακραίοι φιλορώσοι και φιλοκρεμλινικοί τους οποίος η προπαγάνδα του Κρεμλίνου τους παρουσιάζει αποκλειστικά ως «αντιφασίστες μαχητές»

Ενάντια στην υποκίνηση του πολέμου υπό το πρόσχημα του πασιφισμού
Μας αηδιάζει εξίσου ο ενθουσιασμός και η χαρά για τον «θάνατο των εχθρών» και οι ψευτο πασιφιστικές δηλώσεις όσων είναι υπεύθυνοι για την αιματοχυσία. Ο πασιφισμός δεν είναι συμβατός ούτε με την προώθηση των συμφερόντων της «Νέας Ρωσίας» και την εκδήλωση συμπάθειας προς αυτούς, ούτε με την υποστήριξη του Ουκρανικού μιλιταρισμού.

Ενάντια στην προπαγάνδα και στα ψέματα όλων των πλευρών
Ο δημόσιος πληροφοριακός χώρος και τα ΜΜΕ έχουν γίνει ένα πραγματικό πεδίο σύγκρουσης. ο λαός της Ρωσίας και της Ουκρανίας βομβαρδίζεται αντίστροφα σε περιεχόμενο αλλά ίση σε ποσότητα, από προπαγάνδα που ενδυναμώνει το μιλιταρισμό και από τις δύο πλευρές και στρέφει τους εργάτες τον ένα εναντίον του άλλου, αυτό επιτρέπει και στις δύο κυβερνήσεις να διοχετεύουν την κοινωνική οργή και απογοήτευση με ασφαλή τρόπο. Γιαυτό είναι σημαντικό να μην μας συμπαρασύρει το πλήθος που ακούει τα νέα και τις πληροφορίες που θέλει αλλά να κρατήσουμε το μυαλό μας νηφάλιο και καθαρό και να μείνουμε πιστοί στις αρχές μας . Μόνο ο χρόνος θα μπορέσει να μας βοηθήσει να δούμε τα γεγονότα με πιο ορθό και κοντά στην αλήθεια τρόπο.

Για την ανάπτυξη του εργατικού κινήματος.
Η εργατική τάξη στην Ουκρανία είναι ακόμα στα σπάργανα και δεν λαμβάνει μέρος στη σύγκρουση ως υποκείμενο. Πρέπει να διαμορφώσουμε και να υπερασπιστούμε τη κοινωνική ατζέντα και να βοηθήσουμε την ανάπτυξη των οργανώσεων που εκφράζουν τα συμφέροντα των εργαζομένων. Μόνο ένα ισχυρό εργατικό κίνημα που συνειδητοποιεί τα συμφέροντα του θα είναι σε θέση να επιβάλει την ειρήνη στη χώρα.
Είμαστε αντίθετοι ακούσια στρατιωτική θητεία, ζητούμε τον τερματισμό της στρατολόγησης από το Ουκρανικό κράτος και την απελευθέρωση όλων των στρατιωτών που αρνούνται να πάνε να πολεμήσουν.
Στηρίζουμε την εκστρατεία βοήθειας των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων και προσφύγων από τις εμπόλεμες περιοχές, και είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε τους λιποτάκτες και κληρωτούς οι οποίοι διαφεύγουν από την υπηρεσία στατιωτικής θητείας για ηθικούς και πολιτικούς λόγους.Η τοπική ομάδα του της ACT Χαρκόβου ήδη τρέχει μια εκστρατεία για τη στήριξη των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων στην περιοχή της — καλούμε όλους τους ελευθεριακούς και αριστερούς να ενταχθούν ή να κάνουν το ίδιο στις περιοχές τους.
Εκφράζουμε την υποστήριξη και την αλληλεγγύη μας με τους εργαζόμενους και τις συνδικαλιστικές πρωτοβουλίες που αγωνίζονται για τα εργασιακά τους δικαιώματα, είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε ενεργά στην υποστήριξη όσων αγωνίζονται ενάντια στις Λ.Δ του Ντόνετσκ και του Λούγκανσκ από ταξική σκοπιά.

Οι ακτιβιστές εκέι βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο από τους ακτιβιστές στη κεντρικής και δυτικής Ουκρανίας!

Η δήλωση αυτή είναι ανοιχτή για υπογραφή με mail στο inbox@avtonomia.net ή αφήστε σχόλιο στη σελίδα του κειμένου. υπογραφές


Подписи/Signatures/Unterschriften
Организации/Organizations:
Автономный Союз Трудящихся – Киев
Автономный Союз Трудящихся – Харьков

Анархо-движение “chaotic good”, Житомир
Alternativa Antimilitarista MOC-València
Федерация анархистов-коммунистов “Единство”, Израиль-Палестина
A-ryhmä – Группа анархистов в Хельсинки – Group of anarchists in Helsinki
Автономное Действие – Москва
Автономное Действие – Уфа
161 Crew Poland
Автономное Действие – Иркутск
Коллектив infoshop.org
Corpos em revolta, Porto Alegre, Brazil
Dywizjon 161 / UK
Brighton Anarchist Black Cross
Allt åt alla Stockholm, Sweden
Автономное Действие – Санкт Петербург
Workers Solidarity Alliance, USA
CGT de Segovia
Anarchist Black Cross of Helsinki
Antifa Workcamp Stukenbrock-Senne
Sozialistische Kulturarbeit [SKA] Gütersloh

Частные лица/Persons:
Владимир Плотников, Российское Социалистическое Движение, Петербург
Александр Черных, журналист, Москва
Подлепич Сергей, Донецк
Георгий Лосев, Петербург,
Артем Лангенбург, журналист, Петербург
Богдан Билецкий, анархист, Киев
Дмитрий Рябинин, Группа либертартных коммунистов, Краснодар
Олександр Бурлака, художник, объединение ИСТМ, Киев
Евгений Лешан, журналист, Киев
Антти Раутиайнен, Хельсинки
Раевский Дмитрий, Киев
Максим Осадчук, социальный активист, Львов
Филипп Гальцов, Мальмё (Швеция)
Олександр Богаченко-Мишевский, Киев
Владислав Рязанцев, член Исполкома Левого Фронта, Россия, Ростов-на-Дону
Анатолий Матвеенко, СМОТ-Беларусь
Антон Барановский, Москва, Пиратская партия
Drevytskiy Artur, CGT-Valencia
Jorge Jerez Navarro, CGT-Alicante
Игаль Левин, Израиль – Палестина
Пасынкова Елена, Петербург
Mónica Monroy Jurado, anarxistka
Сергей Ермаков, переводчик, Петербург
Андрей Здоров, Одесса
Lydia Fernandez Gil, CNT-Madrid
Anastasia Dimitrova
Alexis Poblet Marco – CGT la Safor
Julia Marhuenda, zhurnalist
Василий Кузьмин, член Исполкома Левого Фронта, Москва
Д.Г.Асюнькин, Первый секретарь Комитета Коми регионального отделения Обьединенной Коммунистической партии (Россия)
Михаил Григорьев, РСД, Петербург
Максим Омельяненко, анархист, Санкт-Петербург
Виталий Заутнер, Израиль – Палестина, “Единство”
Максим, инженер, Саратов
Сергей Козлов, Москва
Анна Евченко, Москва
Александр Козленко, Одесса
Суша Дмитрий, Израиль, “Единство”
Михаил Урицкий, Иерусалим
Роксолана Машкова, анархістка, редакторка журналу “Спільне”, Київ
Татьяна Ильхова, художница, Киев
Анастасия, Минск
Сергей Калиниченко, Киев
Луиза Лаперадзе, Грузия
Евгений Омельченко, РСД, Петербург
Keegan Elmer, Finland
Кирилл Букетов, синдикалист, Москва-Женева
Ираклий Кикилашвили, Грузия
Алла Митрофанова, Санкт-Петербург
Григорий Касьянов, РСД (Петербург)
Юрий Черната, Киев
Сергей Довгий. Одесса
Юлия Гимпилевич, Севастополь
Алекс Аронсон, Тель Авив
Владимир Акименков, Левый фронт
Ирина Когут, редакторка журнала “Спільне”
Аксана Зінчанка, Беларусь
Ролл Науменко, Берлин
Анна Иглина, Донецк
Дмитрий, анархист, Греция, Салоники
Александр Исаев, Санкт-Петербург
Татьяна Болотина, Москва
Петр Антонов
Аня Земляникина, Харьков
К. Бунтующий, Донецк
Рина Епифанова, Донецк
Лента Мёбиусовна (псевдоним), Харьков
Илья Рывкин, художник, Берлин
Игорь Дмитриев, член ЦС РСД, член ЦОК ЛевСД, член Исполкома Левого Фронта (Москва)
Артём Лоскутов, художник, Сибирь
Мария Кисёлева, художник, Сибирь
Andrej Grubacic, Professor director of anthropology and social change, California institute of integral studies, San Francisco.
María Luisa Ramos
Ремизов Юрий
Якименко Олександр Іванович м.Рівне
Kevin R. Worthy
Кирилл Салынский, Гамбург
Игорь Тумиковский, КРАС-МАТ
Павел Шевчук, Москва
Aaron Leserson

 

102 Comments on “Війна війні! Заява лівих та анархістів щодо протистояння в Україні / Война войне! Заявление левых и анархистов по поводу противостояния в Украине / War against war! Statement of leftists and anarchists on the confrontation in Ukraine / Guerra a la guerra! La izquierda y los anarquistas sobre el conflicto en Ucrania”

  1. “Сражаясь против агрессии путинского режима и его сателлитов, Украина не должна забывать об угрозе появления собственных “путиных” внутри страны.”

   Факт агрессии России прямо артикулируется. Как-то на “молчок” это не тянет.

  1. Don’t forget about Ukrainian ruling class. Ukraine is not just some empty battlefield where Russian and Western imperialisms are fighting. Our ruling class is divided and oligarchs with different interests have struggle against each other, and they try to involve people in it.

   Russian military influence is much stronger then Western (we don’t have any NATO-forces in Ukraine, but we have cossacs and “green people”), but it is not all only about Russian agression.

 1. А что за “ультраправые, националистические и криминальные группировки”, которые участвуют в АТО? Правый сектор, который похищает православных младенцев и крестит их в каталичество?

  1. Если хотите подписать, укажите под каким именем это сделать, спасибо!

 2. Товарищи анархисты!
  Почему Ахметов и прочие поработители рабочего класса ещё топчут землю? Где старые добрые анархистские методы борьбы с классовыми врагами, если вы анархисты? Где действия, а не слова? Принимать беженцев и выступать против ультраправых – это, конечно же, хорошо, но это не решает причину проблемы, а только облегчает её следствия.

 3. Плохо, что авторы обходят стороной вопрос о причинах данного конфликта или войны. Что произошло в Украине: буржуазно-демократическая революция или ультраправый переворот, как говорят сталинисты? Отсутствует понятие “российского империализма”. Он не исчерпывается одним Путиным. Слишком толерантное к нему отношение говорит скорее о слабости левых. Наконец, если “рабочий класс Украины находится в зачаточном состоянии” на 23-м году независимости, то откуда возьмется то самое рабочее движение, которое установит мир в Украине?

  1. Этот вопрос есть у анархо-коммунистов. Когда-то давно марксист клеймили махновев за “мелкобуржуазничество”, да и победа Красной Армии была обусловлена тем что рабочее движение было таким массовым и организованым. Сейчас, хотя анатиавторитарная анархическая революция предчувствуется левыми нужно понимать почему анархисты? Я полагаю в каком-то смысле на 99% Маркс был прав, не прав был лишь по части отмирания государства и роли рабочего пролетариата. Анархисты, я имею в виду всех даже тех кто думает что он Троцкист, Маоист или еще кто, реально всякий левый сегодня – анархист, всякий анархист – левый. Это поможет во-первых нам объединить наше двежение и одновремено отмежевать себя от псевдолевых либеральных партий. В условиях 21 века, трудящиеся действительно тот самый пролетариат 20 века, сегодня анархисты это большевики вчера, но чего еще не хватает для Великой Октябрьской №2? Не хватает ведущего рабочего класса, и таковыми для анархистов являются предприниматели, мелкие предприниматели не использующие наемный труд и их кстати не так уж мало. Мы отражение большевизма марксистского в виде большевизма анархического( сам один анархо-капиталист мне так сказал что все левые анархисты это те же большевики но только хуже и по новому)). Так что анархическое братство, пора нам объединяться и давить авторитарную гадину, не жалеть никого, а деньги которые они могут предложить мы лучше возьмем сами и все без остатка, на восстановление страны и на революцию!

 4. Подписываюсь. Максим Омельяненко. Анархист. Санкт-Петербург

 5. Подписываюсь.
  Виталий Заутнер.
  Израиль – Палестина

  “Единство”

 6. Социальную базу надо расширить: все трудящиеся от индустриальных рабочих до программистов и ученых в условиях прекарного труда.
  подпись: Алла Митрофанова, Санкт-Петербург

  1. Наглядная демонстрация того, насколько широко поддерживаются идеи, выраженные в заявлении.

 7. Подписываюсь: Григорий Касьянов РСД (Петербург)

 8. Помощь беженцам- поддерживаю.
  Рабочее движение- пока неактуально и является иллюзией.
  Пока рабочие окажутся под влиянием более серьезных игроков, чем Левые, например Путинских агитаторов.
  Война идет, не забываем.
  АСТ, что предлагает сложить ручки?
  Не заработав во время Революции ни одного очка. Революция, кстати тоже продолжается, не забываем.

 9. Подписываюсь. Владимир Акименков, Левый фронт

 10. Подписываюсь. Игорь Дмитриев, член ЦС РСД, член ЦОК ЛевСД, член Исполкома Левого Фронта (Москва)

 11. Andrej Grubacic, Professor director of anthropology and social change, California institute of integral studies, San Francisco.

 12. Одни проливают кровь.другие наживают политический капитал…

 13. Починається…. Такі фокуси погано закінчились минулого разу для України. Повний ідіотизм однаково бути проти всього: осуджувати в рівній степені ДНР, ЛНР і ультраправих, які воюють за Україну.

 14. Ну правильно, всякие урусы соглашаются, им по кайфу что вы одинаково видите врагом внешнюю агрессию и украинских националистов, сражающихся за Украину. Продолжайте в том же духе, идиоты…

 15. Очень странно что в тексте о настоящей причине всего происходящего в Украине говорится ОЧЕНЬ уклончиво, ничего на сказано о росийском империализме, который и есть единственной причиной проиходящего, эта тема упоминается как бы вскользь, речь идёт о путине и то очень расплывчато, всё ваше внимание распыляется. Очень жаль что анархисты видят всё именно так..

 16. Автономное Действие – Санкт Петербург

  1. Очень приятно, что позиция в КРАС не исчерпывается тем, что озвучивал Граевский.
   Жаль, что другие голоса не слышны.

 17. подписываюсь, Павел Шевчук, Москва, помощник инженера.

 18. Скажите, а какие доказательства насчет ультраправости Миллениума и Орацио Мариа Гнерре? Пытался накопать, но как-то пока не вышло.

 19. ПОДПИСЫВАЕМСЯ!антирасистская антикапиталистическая антитоталитарная инициатива “Лукьяновка”

 20. I see you don’t monetize your website, don’t waste
  your traffic, you can earn extra bucks every month.
  You can use the best adsense alternative for any type of website (they approve all websites),
  for more info simply search in gooogle: boorfe’s tips monetize your website

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *