АНОНС. Запрошення на конфернцію Лібертарної координації 8-9 березня

Товариші та товаришки!

Лібертарна координація запрошує вас взяти участь у конференції “Класова боротьба та антиконсервативний опір”, яка відбудеться 8-9 березня у Києві.

До обговорення пропонуються такі теми:
– робітнича боротьба в сучасній Україні;
– кампанія з протидії реформам Укрзалізниці;
– співвідношення класової та гендерної емансипації, права ЛГБТ;
– антиклерикальний опір.

Для участі в конференції просимо подати заявку (кінцева дата подачі заявок-28 лютого). У заявці необхідно вказати, чи потрібно вам місце для ночівлі. Якщо у вас є бажання надати на обговорення власну доповідь також просимо зробити відповідні вказівку. Вітається сприяння в організаційній роботі.

Форма для подачі заявок

На конференції не вітатимуться носії нацистських, ксенофобних та авторитарних (зокрема, сталіністських) поглядів.

Лібертарна координація – мережа синдикалістських та анархістських груп в Україні, створена 28 жовтня 2012 року. Метою проекта є координація роз’єднаних лібертарних ініциатив; налагодження регулярного спілкування між анархістами та неавторитарними синдикалістами різних регіонів України. Наші принципи:

1) Пріоритетом своєї діяльності ми вважаємо захист інтересів трудящих через низові класові організації. Особливу увагу приділяємо проблемам нестабільної та тіньової зайнятості.
2) Ми виступаємо за рівний і вільний доступ до задоволення біологічних і соціальних потреб людини: якісної безкоштовної освіти, охорони здоров’я та чистого довкілля, житла.
3) Ми відкидаємо парламентаризм і участь у державних інституціях як носіях влади.
4) У своїй діяльності ми маємо намір вести якнайактивнішу пропагандистську роботу серед широких верств трудящих, водночас не поступаючись ідейними принципами на догоду механічному нарощуванню чисельності прибічників.
5) Ми виступаємо за повну свободу особистості від гендерного, національного, культурного, релігійного та інших форм пригнічення.
6) Наша мережа будується на принципах федералізму та децентралізації. Бажаною процедурою прийняття рішень є консенсус.
7) Ми допускаємо ситуативну співпрацю з іншими організаціями та ініціативами, якщо вони не є ворожими до наших базових принципів.
8 ) Кінцевою метою нашої діяльності є побудова бездержавного, безкласового суспільства без експлуатації людини людиною.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *