Фінансові махінації та порушення трудових прав в Інституті світової економіки

Публікуємо другу частину листа, що надійшов до нас від співробітниці Інституту світової економіки та міжнародних відносин. Як порушуються трудові права працівників, та яким чином штучно створюється атмосфера банкрутства в науковому закладі – це і є тема сьогоднішньої публікації.

В ході перевірок фінансово-економічної діяльності Інституту, які здійснювались з початку 2011 р. компетентними державними організаціями, були встановлені факти численних і систематичних порушень в бухгалтерській і фінансовій звітності та в адмініструванні.

Під час перевірки ДФІ, яка здійснювалась у другому півріччі 2012 р. було виявлено, що за цей період сума порушень пов’язаних з недоотриманням доходів співробітниками інституту, яке виникло через неправильне встановлення посадових окладів (на рівні нижчому, ніж встановлений відповідним Розпорядженням Президії), непроведення індексації грошових доходів, ненарахування середнього заробітку за час перебування працівників у відрядженнях, ненарахування та невиплати надбавок за стаж наукової роботи, склала 1088,7 тис.грн. (документ: Розпорядження Президії НАН України №404 від 13 червня 2013 р.)

Факт недоотримання доходів співробітниками Інституту засвідчує, в тому числі, штатний розпис на 2012 р. (за підписами директора ІСЕМВ НАН України академіка НАН України Пахомова Ю.М., головного бухгалтера Серебряної К.А., голови профспілки Шведа В.О.), яким досі керується Інститут, оскільки штатний розпис на поточний 2013 р. станом на 08.08.2013 р.  не затверджений. Штатний розпис на 2012 р. не відповідає чинному законодавству та прямо порушує вимоги законодавства про оплату праці і бюджетного регулювання, оскільки встановлені в ньому посадові оклади в багатьох випадках є нижчими за мінімальні, передбачені відповідними Розпорядженнями Президії НАН України про оплату праці (документ Розпорядження Президії НАН України №15 від 12.01.2012, копія додається), гарантовані законом України доплати за стаж передбачені лише для першого кварталу, передбачені також лише за цей же період доплати за науковий ступінь і наукове звання є набагато нижчими за встановлений законом рівень (від 10 до 14 грн. за ступінь доктора наук і за звання професора, та від 9 до 10 грн. за ступінь кандидата наук і за звання старшого наукового співробітника [[i]] ), а за наступні квартали не встановлені взагалі (документ: Штатний розпис за 2012 р. копія додається). Цей штатний розпис, офіційно затверджений 02 лютого 2013 р. Президією НАН України (секретарем відділення економіки НАН України академіком НАН України Лібановою Елою Марленівною), насправді був затверджений заднім числом: є протоколи дирекцій інституту, які засвідчують, що на початок серпня 2012 р. він ще не був затверджений (у разі необхідності протоколи можуть бути надані).

Іншим суттєвим порушенням прав співробітників стали намагання адміністрації на чолі з Гресем В.М.  примусити колектив перейти на неповний робочий тиждень.

В кінці 2012 р. адміністрація Інституту на чолі з академіком НАН України Пахомовим Ю.М. оголосила колективу, що фінансування Інституту на 2013 р. затверджене в сумі, недостатній для виплати заробітної плати в повному обсязі, і звернулась з проханням написати заяви з початку січня на відпустку за власний рахунок терміном на 12 календарних днів, що було зроблено більшістю співробітників.

Після призначення Греся В.М. т.в.о. директора Інституту адміністрація наголосила на тому, що оскільки бракує коштів для виплати в повному обсязі заробітної плати за поточний 2013 р., колектив переводиться на роботу з неповним робочим тижнем.

Слід зазначити, що переведення співробітників НАН України на неповний робочий тиждень з причини недостатнього фінансування є прямим порушенням пп. 2.1.2, 2.1.3 р. 2 Галузевої угоди між НАН України і Профспілкою працівників НАН України на 2013 – 2014 рр., згідно з якою «запровадження з ініціативи адміністрації неповного робочого тижня допускається лише у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці» (джерело: http://www.nas.gov.ua/tradeunion/agreement/Pages/default.aspx)

11 квітня 2013 р. в Інституті відбулось засідання дирекції, після якого було доведено співробітникам про необхідність переходу на чотириденний робочий тиждень. Було наголошено, що у разі, якщо співробітники не погодяться добровільно перейти на такий режим роботи, через два місяці інституту доведеться переходити на дводенний робочий тиждень. Головним бухгалтером не було надано обґрунтованих пояснень щодо необхідності такого переходу. Адміністрація Інституту намагалась оформити перехід на чотириденний робочий тиждень в прискореному порядку, були внесені пропозиції переходу навіть з 1 квітня шляхом написання заяви кожним співробітником без зазначення в ній причин такого переходу.

На зборах колективу 18.04.2013 р. була створена робоча група для дослідження цієї проблеми, в ході роботи якої було з’яcовано, що штатний розпис Інституту на 2013 р. не затверджений (станом на 08.08.2013 р. він досі не затверджений), що є прямим порушенням Постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року №228 з урахуванням змін №217 від 21.03.2012 р., згідно якої кошторис бюджетної установи, плани асигнувань, штатні розписи затверджуються разом, оскільки є взаємозалежними документами.

Робоча група також з’ясувала, що відсутні конкретні обрахунки не лише для переходу на неповний робочий тиждень, а й навіть можливих шляхів економії коштів.

Окрім цього, в процесі роботи були проаналізовані фінансові документи Інституту, серед яких, зокрема:

Пропозиції до проекту  бюджету на 2013 рік:

– (форма – Ф) Перелік замовлень (завдань) на проведення фундаментальних досліджень, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету у 2013 році;

– (форма – б – інфраструктура) Пропозиції щодо фінансової підтримки розвитку інфраструктури науково – технічної сфери за рахунок Державного бюджету у 2013 році;

– (форма – зведена) Видатки з Державного бюджету України на 2013 рік на фінансування наукової та науково – технічної діяльності;

– (форма зведена) Видатки з Державного бюджету України на 2012 рік на фінансування наукової та науково – технічної діяльності;

– (форма зведена) Видатки з Державного бюджету України на 2011 рік на фінансування наукової та науково – технічної діяльності;

– План використання бюджетних коштів на 2013 рік;

– Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2013 рік  від 28.01.2013 року (копії всіх згаданих документів будуть надані у разі необхідності).

 

В результаті аналізу документів, було з’ясовано наступне:

Найменування

ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ

Дані у пропозиціях до бюджету на 2013 рік

Виділене фінансування

Фундаментальні дослідження та прикладні дослідження

7 349 700 грн.

7 117 294 грн.

Державне замовлення у сфері науки (стипендії 19 аспірантам і 1 докторанту)

+

Стипендія НАН України

593 300грн.

509696 грн.

+

12448 грн.

Фінансова підтримка інфраструктури (конференції, ремонт майнового комплексу)

1 350 000 грн.

 –

З даних таблиці можна констатувати, що виділена сума фінансування на фундаментальні дослідження лише на 232 406 грн. є меншою від суми , що була встановлена в пропозиціях Інституту на 2013 рік.

Відповідно, фонд заробітної плати, який згідно плану використання бюджетних коштів (кошторису) становить 4 868 881 грн., був закладений в пропозиціях на 2013 рік не в повному обсязі.

Іншими словами, проблема недостатнього фінансування була створена штучно бухгалтерією Інституту.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *