Чиновники та капіталісти хочуть закрити Академію наук?

Від АСТ. До нас надійшов лист від співробітниці Інституту світової економіки та міжнародних відносин Національної академії наук України, підкріплений фотокопіями документів, що детально описує корупцію, кадрові зловживання, фінансові махінації керівництва інституту та академії. Як видно з листа, конфлікт всередині наукового закладу має довготривалий характер. Зазначаємо, що данна інформація різниться з офіційною позицією, викладеною на сайті інституту. Ми залишаємо текст листа повністю незмінним та віддаємо право оцінки читачеві, однак ми в свою чергу будемо і надалі слідкувати за ситуацією в цьому та інших інститутах та інформувати громадськість стосовно НАНУ.

Ситуація, яка склалась навколо Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України є яскравим відображенням загальної ситуації в Україні. Через особисті корисливі інтереси, пов’язані з будівлею цієї державної установи в центрі столиці, певні посадові особи не зупиняються ні перед чим, ставлячи під загрозу існування цілої наукової галузі, необхідної для розвитку держави.

Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України є об’єктом рейдерських атак, з якими пов’язана нова адміністрація Інституту на чолі з т.в.о.директора Гаврилюком Олегом Вікторовичем, котра за підтримки окремих посадових осіб в Президії НАН України намагається приховати факти фінансових зловживань і зловживань службовим становищем старої адміністрації Інституту, яку очолював академік НАН України Пахомов Юрій Миколайович.

Слід зазначити, що в ході перевірок фінансово-економічної діяльності Інституту, які здійснювались з початку 2011 р. компетентними державними організаціями, були встановлені факти численних і систематичних порушень в бухгалтерській і фінансовій звітності та в адмініструванні.

З огляду на попередні махінації старої адміністрації інституту з майном установи, з документами на будівлю і прилеглу ділянку, з договорами про оренду, можна стверджувати, що йдеться про плани доведення Інституту до банкрутства з подальшим відчуженням будівлі з метою подальшого її продажу приватним особам.

Варто відзначити, що з усім цим комплексом злочинів слідство пов’язує вбивство у лютому 2011 р. заступника директора з наукової роботи ІСЕМВ НАН України доктора економічних наук Новицького Валерія Євгеновича.

Колишня адміністрація інституту, в тому числі, Пахомов Ю.М., Серебряна К.А. та Гресь В.М., а також посадові особи з Президії НАН України досі не понесли належного покарання за скоєні злочини.

Інститут світової економіки і міжнародних відносин (ІСЕМВ) НАН України створено 11 липня 1991р. Він став правоприємником Інституту соціальних і економічних проблем зарубіжних країн Академії наук УРСР, утвореного в 1978 р. За роки роботи в інституті були створені унікальні наукові школи, працювала значна кількість видатних фахівців, визнаних не лише в країні, але й за її межами.

У 1992 р. Інститут очолив доктор економічних наук академік НАН України Пахомов Ю. М.

Під час ревізії фінансово-господарської діяльності інституту, що здійснювалась Державною фінансовою інспекцією впродовж періоду з 01.01.2011 по 01.10.2012 рр., було встановлено та задокументовано факти незаконної передачі та відчуження державного майна, доведення державної установи до штучного банкрутства, отримання бюджетних коштів за фактично невідпрацьований час, невиплати заробітної платні в повному обсязі та низка інших кричущих правопорушень.

Зокрема, було виявлено, що із порушенням чинного законодавства адміністрацією інституту впродовж зазначеного періоду було використано 5,1 млн. грн., з них 4,5 млн.грн. – внаслідок порушень ведення бухгалтерського обліку та складання звітності, кошторисної дисципліни і законодавства з оплати праці. (документ: Розпорядження Президії НАН України №97 від 14 лютого 2013 р. копія додається).

Під час перевірки ДФІ, яка здійснювалась у другому півріччі 2012 р. було виявлено, що за цей період сума порушень пов’язаних з недоотриманням доходів співробітниками інституту, яке виникло через неправильне встановлення посадових окладів (на рівні нижчому, ніж встановлений відповідним Розпорядженням Президії), непроведення індексації грошових доходів, ненарахування середнього заробітку за час перебування працівників у відрядженнях, ненарахування та невиплати надбавок за стаж наукової роботи, склала 1088,7 тис.грн. (документ: Розпорядження Президії НАН України №404 від 13 червня 2013 р. копія додається)

Факт недоотримання доходів співробітниками Інституту засвідчує, в тому числі, штатний розпис на 2012 р. (за підписами директора ІСЕМВ НАН України академіка НАН України Пахомова Ю.М., головного бухгалтера Серебряної К.А., голови профспілки Шведа В.О.), яким досі керується Інститут, оскільки штатний розпис на поточний 2013 р. станом на 08.08.2013 р.  не затверджений. Штатний розпис на 2012 р. не відповідає чинному законодавству та прямо порушує вимоги законодавства про оплату праці і бюджетного регулювання, оскільки встановлені в ньому посадові оклади в багатьох випадках є нижчими за мінімальні, передбачені відповідними Розпорядженнями Президії НАН України про оплату праці (документ Розпорядження Президії НАН України №15 від 12.01.2012, копія додається), гарантовані законом України доплати за стаж передбачені лише для першого кварталу, передбачені також лише за цей же період доплати за науковий ступінь і наукове звання є набагато нижчими за встановлений законом рівень (від 10 до 14 грн. за ступінь доктора наук і за звання професора, та від 9 до 10 грн. за ступінь кандидата наук і за звання старшого наукового співробітника [[i]] ), а за наступні квартали не встановлені взагалі (документ: Штатний розпис за 2012 р. копія додається). Цей штатний розпис, офіційно затверджений 02 лютого 2013 р. Президією НАН України (секретарем відділення економіки НАН України академіком НАН України Лібановою Елою Марленівною), насправді був затверджений заднім числом: є протоколи дирекцій інституту, які засвідчують, що на початок серпня 2012 р. він ще не був затверджений (у разі необхідності протоколи можуть бути надані).

На підставі Актів ревізії та матеріалів СБ України директор ІСЕМВ НАН України Пахомов Ю.М. 30 січня 2013 р. був відсторонений від виконання обов’язків. Згідно Розпорядження Президії №97 від 14.02.2013 Постановою Президії НАН України №1 від 15.03.2013 він був звільнений з займаної посади. (джерело: Розпорядження Президії НАН України №404 від 13 червня 2013 р.)

Зараз Пахомов Ю.М. залишається на посаді завідувача наукового відділу глобальних проблем сучасної цивілізації.

Головний бухгалтер Серебряна Клавдія Абрамівна була притягнута лише до адміністративної відповідальності – за вчинення корупційного правопорушення: прийняття на роботу в безпосереднє підпорядкування рідної сестри. А за розкрадання кількамільонних бюджетних коштів відбулась лише доганою від директора установи.

21.09.2006 р. за поданням, рекомендацією та лобіюванням головного бухгалтера Серебряної К.А. на посаду провідного бухгалтера інституту, наказом директора ІСЕМВ HAH України №80-к від 21.09.2006 р. було призначено її рідну сестру — що є порушенням Закону України від 07.04.11р. № 3206-VI «Про засади запобігання і протидії корупції».

Це призначення стало можливим завдяки положенню «Про бухгалтерську службу (бухгалтерію) інституту світової економіки і міжнародних відносин HAH України, затвердженого наказом № 54-заг від 01.11.2011, згідно з яким головний бухгалтер (п.1.7 положення) за своїм поданням та відповідно наказом директора інституту в обхід відділу кадрів призначає та звільняє працівників бухгалтерії — хоча це суперечить державному законодавству.

Апеляційний суд м. Києва 21 січня 2013 р. визнав Серебряну К.А. винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.172-7 КУпАП, у відповідності до ч.7 ст.286 КУпАП вона мала бути звільнена з посади у триденний термін. (документ: Постанова Апеляційного суду міста Києва від 21 січня 2013 р. у  Справі №33/2690/1739/2012 Категорія: ст.172-7 КупАП; джерело: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/28766844)

Однак рішення Апеляційного суду не було виконане ані тогочасним директором Пахомовим Ю.М., ані призначеним після його відсторонення з початку лютого 2013 р. т.в.о. директора Гресем В.М.

Лише після призначення Грущинської Н.М. на посаді т.в.о. директора ІСЕМВ НАН України у липні 2013 р. на підставі рішення Апеляційного суду Серебряна К.А. була звільнена з займаної посади за рішенням Президії НАН України.

Лібанова Елла Марленівна – академік НАН України, секретар відділення економіки НАН України, яка була присутня на колективних зборах ІСЕМВ НАН України 8 липня 2013 р., в присутності усього колективу (а також голів Центрального Комітету Профспілки працівників НАН України Широкова А.І., його заступника – голови Київського регіонального відділення Профспілки працівників НАН України Столярова В.М, та Голови Конфедерації Вільних профспілок України Волинця М. Я.) заявила, що, попри дуже значні фінансові порушення, не дасть судити Пахомова Ю.М., оскільки він є видатним вченим. (фонограма засідання може бути надана у разі необхідності).

Після відсторонення Пахомова Ю.М. Президією НАН України тимчасово виконуючим обовязки директора Інституту був призначений заступник директора із загальних питань (з адміністративно-господарських питань) Гресь Володимир Миколайович, який не має вченого ступеня.

Слід зазначити, що Гресь В.М. впродовж усього терміну роботи в Інституті на посаді, пов’язаній з виконанням адміністративно-господарських обов’язків, одночасно працював на керівній посаді в київському ресторані Опанас, що є прямим порушенням п.3 ст.4 р.1 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Під час перебування Греся В.М. на посаді т.в.о.директора ІСЕМВ НАН України, мала місце значна кількість порушень адміністрацією прав співробітників.

В першу чергу це стосувалось осіб, які висловлювали незадоволення роботою  адміністрації, в тому числі, звернулись до суду з позовами щодо компенсації  заробітної плати, недоотриманої за 2011 – 2012 рр.

Зокрема, за сфабрикованими звинуваченнями у вживанні спиртних напоїв на робочому місці були звільнені двоє співробітників (Крижанівська А.А. та Несук М.Д.) і зроблена спроба звільнити ще двох співробітників: голови відділу наукових кадрів і аспірантури Мірошниченко Т.Є. та начальника господарського відділу Шишоніної О.А.

Також була здійснена спроба скорочення 14 співробітників, в першу чергу, опозиційних адміністрації, на підставі «складного фінансового становища Інституту» (наказ про скорочення було скасовано Грущинскою Н.М. після того, як вона приступила до виконання обов’язків т.в.о.директора Інституту). При цьому не була дотримана передбачена законом України процедура скорочення: не був розроблений і затверджений штатний розпис на 2013 р., не були обґрунтовані посади для виведення зі штатного розпису, не  були  обґрунтовані кандидатури осіб, які підпали під скорочення.

Але в той же час на роботу до Інституту було прийнято декілька нових співробітників.

Слід зазначити, що голова офіційної профспілкової організації ІСЕМВ НАН України Швед В.О. підтримував всі незаконні рішення адміністрації.

Крім того, адміністрація Інституту на чолі з т.в.о. Гресем припустилась значних адміністративних порушень при призначенні окремих співробітиків.

Зокрема, на посади призначались особи, які не мають відповідного рівня освіти: наприклад, на посаду заступника директора з міжнародних зв’язків було призначено Кудрука С.М., який не має наукового ступеня; на посаду економіста відділу теорії міжнародних відносин було призначено Марчук Л.Д., яка не має вищої освіти.

До того ж, без обов’язкового затвердження Президією НАН України були незаконно призначені: на посаду в.о.заступника директора з наукової роботи – Гаврилюк Олег Вікторович (який зараз обіймає посаду т.в.о.директора Інституту), а в якості т.в.о.заступника директора з наукової роботи на час його відсутності — Беззуб’як Мирослав Йосипович.

Всі адміністративні порушення були в подальшому виявлені й зафіксовані під час перевірки, яка здійснювалась Міністерством соціальної політики та містяться у відповідному звіті.

Іншим суттєвим порушенням прав співробітників стали намагання адміністрації на чолі з Гресем В.М.  примусити колектив перейти на неповний робочий тиждень.

В кінці 2012 р. адміністрація Інституту на чолі з академіком НАН України Пахомовим Ю.М. оголосила колективу, що фінансування Інституту на 2013 р. затверджене в сумі, недостатній для виплати заробітної плати в повному обсязі, і звернулась з проханням написати заяви з початку січня на відпустку за власний рахунок терміном на 12 календарних днів, що було зроблено більшістю співробітників.

Після призначення Греся В.М. т.в.о. директора Інституту адміністрація наголосила на тому, що оскільки бракує коштів для виплати в повному обсязі заробітної плати за поточний 2013 р., колектив переводиться на роботу з неповним робочим тижнем.

Слід зазначити, що переведення співробітників НАН України на неповний робочий тиждень з причини недостатнього фінансування є прямим порушенням пп. 2.1.2, 2.1.3 р. 2 Галузевої угоди між НАН України і Профспілкою працівників НАН України на 2013 – 2014 рр., згідно з якою «запровадження з ініціативи адміністрації неповного робочого тижня допускається лише у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці» (джерело: http://www.nas.gov.ua/tradeunion/agreement/Pages/default.aspx)

11 квітня 2013 р. в Інституті відбулось засідання дирекції, після якого було доведено співробітникам про необхідність переходу на чотириденний робочий тиждень. Було наголошено, що у разі, якщо співробітники не погодяться добровільно перейти на такий режим роботи, через два місяці інституту доведеться переходити на дводенний робочий тиждень. Головним бухгалтером не було надано обґрунтованих пояснень щодо необхідності такого переходу. Адміністрація Інституту намагалась оформити перехід на чотириденний робочий тиждень в прискореному порядку, були внесені пропозиції переходу навіть з 1 квітня шляхом написання заяви кожним співробітником без зазначення в ній причин такого переходу.

На зборах колективу 18.04.2013 р. була створена робоча група для дослідження цієї проблеми, в ході роботи якої було з’яcовано, що штатний розпис Інституту на 2013 р. не затверджений (станом на 08.08.2013 р. він досі не затверджений), що є прямим порушенням Постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року №228 з урахуванням змін №217 від 21.03.2012 р., згідно якої кошторис бюджетної установи, плани асигнувань, штатні розписи затверджуються разом, оскільки є взаємозалежними документами.

Робоча група також з’ясувала, що відсутні конкретні обрахунки не лише для переходу на неповний робочий тиждень, а й навіть можливих шляхів економії коштів.

Окрім цього, в процесі роботи були проаналізовані фінансові документи Інституту, серед яких, зокрема:

Пропозиції до проекту  бюджету на 2013 рік:

– (форма – Ф) Перелік замовлень (завдань) на проведення фундаментальних досліджень, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету у 2013 році;

– (форма – б – інфраструктура) Пропозиції щодо фінансової підтримки розвитку інфраструктури науково – технічної сфери за рахунок Державного бюджету у 2013 році;

– (форма – зведена) Видатки з Державного бюджету України на 2013 рік на фінансування наукової та науково – технічної діяльності;

– (форма зведена) Видатки з Державного бюджету України на 2012 рік на фінансування наукової та науково – технічної діяльності;

– (форма зведена) Видатки з Державного бюджету України на 2011 рік на фінансування наукової та науково – технічної діяльності;

– План використання бюджетних коштів на 2013 рік;

– Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2013 рік  від 28.01.2013 року (копії всіх згаданих документів будуть надані у разі необхідності).

 

В результаті аналізу документів, було з’ясовано наступне:

Найменування

ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ

Дані у пропозиціях до бюджету на 2013 рік

Виділене фінансування

Фундаментальні дослідження та прикладні дослідження

7 349 700 грн.

7 117 294 грн.

Державне замовлення у сфері науки (стипендії 19 аспірантам і 1 докторанту)

+

Стипендія НАН України

593 300грн.

509696 грн.

+

12448 грн.

Фінансова підтримка інфраструктури (конференції, ремонт майнового комплексу)

1 350 000 грн.

 –

З даних таблиці можна констатувати, що виділена сума фінансування на фундаментальні дослідження лише на 232 406 грн. є меншою від суми , що була встановлена в пропозиціях Інституту на 2013 рік.

Відповідно, фонд заробітної плати, який згідно плану використання бюджетних коштів (кошторису) становить 4 868 881 грн., був закладений в пропозиціях на 2013 рік не в повному обсязі.

Іншими словами, проблема недостатнього фінансування була створена штучно бухгалтерією Інституту.

20 червня 2013 р. Постановою Президії НАН України на посаду т.в.о. директора ІСЕМВ НАН України було призначено ученого секретаря Інституту доктора економічних наук Грущинську Наталю Миколаївну.

Тією же постановою було призначено її в.о. заступника д.е.н. Гаврилюка Олега Вікторовича.

Колишня адміністрація на чолі з т.в.о.Гресем В.М. відмовилась передати Грущинській Н.М. всі документи інституту. На момент, коли Грущинська Н.М. приступила до виконання обов’язків т.в.о.директора ІСЕМВ, в інституті була відсутня значна кількість обов’язкових документів звітності і контролю, установчих документів, в тому числі тих, що підтверджують права власності на будівлю інституту і на приналежну йому земельну ділянку; також були відсутні договори про оренду приміщень інституту, що дозволило окремим організаціям (в тому числі, громадській організації «Об’єднання сиріт України») безпідставно претендувати на приміщення Інституту.

Крім того, на адресу Грущинської почали лунати погрози, невідомі намагались проникнути в її квартиру — що примусило Грущинську Н.М. звернутись до правоохоронних органів.

З огляду на все зазначене вище, за зверненням Грущинської Н.М. була встановлена охорона інституту, яка здійснювалась Державною службою охорони згідно договору з орендарями інституту за їхній кошт.

За дозволом Греся В.М. розташований по сусідству з інститутом ресторан Авалон (ТОВ «Будапешт ЛТД») згідно з Актом перевірки дотримання вимог земельного законодавства №37/10 використовує суміжну земельну ділянку, яка у відповідності до Державного акту на право постійного користування від 20.06.2000 №76-4-00016 належить ІСЕМВ НАН України. На земельній ділянці розташовано тимчасову споруду (навіс) площею близько 71 кв.м. без правовстановлюючих документів на землю (документ: Акт обстеження земельної ділянки №130/10 від 01.03.2013; копія додається).

Зараз ресторан Авалон споруджує прибудову, яка заходить на прибудинкову територію Інституту. Крім того, ресторан без попереднього узгодження з  керівництвом Інституту використовує його прибудинкову територію для розміщення будівельних матеріалів.

Грущинською Н.М. були направлені відповідні листи та звернення до Президії НАН України, ЦК Профспілки НАН України, Генеральної Прокуратури України, Державної фінансової інспекції України, Пенсійного фонду України, Державної казначейської служби України, Міністерства фінансів і зборів України тощо з проханням посприяти у вирішенні питання щодо термінового приведення у відповідність фінансово-економічної діяльності Інституту шляхом проведення перевірок та надання консультацій. Мала місце плідна співпраця з Міністерством соціальної політики, з Генеральною Прокуратурою з приводу заборгованості за виплатою зарплат, яка була створена головним бухгалтером інституту Серебряною К.А.

Однак 06.08.2013 р. Постановою Президії НАН України без усяких пояснень і попереджень на посаду т.в.о. Директора ІСЕМВ був призначений член команди старої адміністрації інституту доктор економічних наук Гаврилюк Олег Вікторович, в.о. завідувача відділу зовнішньоекономічних досліджень.

Кандидатура Гаврилюка на посаду директора свого часу виносилась на розгляд колективу Інституту колишнім директором Пахомовим Ю.М., однак не була підтримана багатьма співробітниками інституту, які аргументували, що Гаврилюк не має якостей, що повинні бути в керівника наукової установи, і є занадто неврівноваженою людиною. На той момент Президія також не  підтримала кандидатуру Гаврилюка О.В.

15 березня 2013 р. Президією НАН України за ініціативи академіка Лібанової Е.М. була прийнята Постанова “Про наукове забезпечення економічних реформ”, в якій йшлось про плани щодо злиття трьох інститутів, серед інших — ІСЕМВ НАН України, і підпорядкування їх Міністерству фінансів України (джерело: http://www.osvita.org.ua/news/70311.html?from=news_rss). Президією був розроблений відповідний проект, в якому було враховано пропозицію колективу Інституту стосовно нової назви установи. Однак, наскільки відомо, згаданий проект досі не затверджений Президією НАН України, та офіційної Постанови президії про реорганізацію ІСЕМВ досі немає.

Наукові теми на наступний 2014 р. і відповідне фінансування за науковими темами (тобто фонд заробітньої плати) досі не затверджені.

Президією НАН України прийнято рішення не проводити у поточному році щорічний набір в аспірантуру; крім того, поставлений під загрозу захист наукових робіт цьогорічного випуску аспірантів через невиконання своїх прямих обов’язків нинішнім т.в.о.директора Гаврилюком О.В. в період його незаконного перебування на посаді в.о.зам.директора Інституту.

На даний момент існування Інституту Світової Економіки і Міжнародних Відносин НАН України під загрозою, що не відповідає державним інтересам.[i]         Згідно ст. 23. р. 2 Закону «Про наукову і науково-технічну діяльність» «Заробітна плата наукових працівників складається з посадових окладів  (ставок), премій, доплати за наукові ступені, вчені звання, надбавки за стаж наукової (науково-педагогічної) роботи та інших надбавок, доплат та    винагород за наукову (науково-педагогічну) діяльність, передбачених  законодавством». (джерело: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1977-12)

Згідно Постанови Кабміну №494 від 14 квітня 2004 р. «Про затвердження Порядку виплати надбавки за стаж наукової роботи», «Надбавка за стаж  наукової роботи виплачується щомісяця науковим працівникам залежно від стажу наукової роботи у таких розмірах: понад 3 роки 10%, понад 10 років –                                     20%, понад 20 років – 30%» (джерело: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/494-2004-%D0%BF)

Згідно Постанови Кабміну №74 від 31 січня 2001 р. «Про умови оплати праці працівників бюджетних науково-дослідних установ і організацій та інших наукових установ Національної академії наук» доплата за науковий ступінь має становити: для доктора наук — 25%, для кандидата – 15% посадового окладу; за вчене звання: для професора — 33%, для старшого наукового співробітника — 25% посадового окладу. (джерело: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/74-2001-%D0%BF)
Додаткові матеріали:

Роспорядження президії 97
Розпорядження президії 404
Акт обстеження земельної ділянки
Наказ про скорочення штатної чисельності працівників

 

4 Comments on “Чиновники та капіталісти хочуть закрити Академію наук?”

  1. Лист – яскравий приклад чим насправді займаються всі ці інститути академії наук – незаконною підприємницькою діяльністю, фінансовими махінаціями, здачою в оренду будівель інституту…

  2. Шановні працівники державних установ !
    Коли бухгалтерія із ваших заробітних плат відраховує профспілкові внески, ви думаєте, що натомість профспілка захистить вас від незаконного звільнення.
    Приблизно раз на 7–9 років у кожній держустанові проводиться псевдоліквідація . (держустанова змінює код ЄДРПОУ). Якщо керівник захоче звільнити вас під час цієї псевдоліквідації, то згода профспілки на ваше звільнення не потрібна, адже формально установа і весь штат ліквідується. (Читайте ст.40 КЗпП України). Якщо ви навіть пропрацювали у цій держустанові десятки років і стільки ж років з ваших зарплат відраховувались профспілкові внески, ніякий суд вас на роботі не поновить. Псевдоліквідація – це шахрайство від держави, а суди служать державі.
    То чи варто кожен місяць дарувати дармоїдам частину своєї зарплати у вигляді профспілкових внесків?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *