Клептократія в Інституті світової економіки

Публікуємо третю частину листа, що надійшов до нас від співробітниці Інституту світової економіки та міжнародних відносин. Тут ідеться про те, як клептократичне начальство не лише не несе відповідальності за скоєне, а й залишається на посадах у ранзі “видатних вчених”.

Колишня адміністрація інституту, в тому числі, Пахомов Ю.М., Серебряна К.А. та Гресь В.М., а також посадові особи з Президії НАН України досі не понесли належного покарання за скоєні злочини.

Інститут світової економіки і міжнародних відносин (ІСЕМВ) НАН України створено 11 липня 1991р. Він став правонаступником Інституту соціальних і економічних проблем зарубіжних країн Академії наук УРСР, утвореного в 1978 р. За роки роботи в інституті були створені унікальні наукові школи, працювала значна кількість видатних фахівців, визнаних не лише в країні, але й за її межами.

У 1992 р. Інститут очолив доктор економічних наук академік НАН України Пахомов Ю. М.

На підставі Актів ревізії та матеріалів СБ України директор ІСЕМВ НАН України Пахомов Ю.М. 30 січня 2013 р. був відсторонений від виконання обов’язків. Згідно Розпорядження Президії №97 від 14.02.2013 Постановою Президії НАН України №1 від 15.03.2013 він був звільнений з займаної посади. (джерело: Розпорядження Президії НАН України №404 від 13 червня 2013 р.)

Зараз Пахомов Ю.М. залишається на посаді завідувача наукового відділу глобальних проблем сучасної цивілізації.

Головний бухгалтер Серебряна Клавдія Абрамівна була притягнута лише до адміністративної відповідальності – за вчинення корупційного правопорушення: прийняття на роботу в безпосереднє підпорядкування рідної сестри. А за розкрадання кількамільонних бюджетних коштів відбулась лише доганою від директора установи.

21.09.2006 р. за поданням, рекомендацією та лобіюванням головного бухгалтера Серебряної К.А. на посаду провідного бухгалтера інституту, наказом директора ІСЕМВ HAH України №80-к від 21.09.2006 р. було призначено її рідну сестру — що є порушенням Закону України від 07.04.11р. № 3206-VI «Про засади запобігання і протидії корупції».

Це призначення стало можливим завдяки положенню «Про бухгалтерську службу (бухгалтерію) інституту світової економіки і міжнародних відносин HAH України, затвердженого наказом № 54-заг від 01.11.2011, згідно з яким головний бухгалтер (п.1.7 положення) за своїм поданням та відповідно наказом директора інституту в обхід відділу кадрів призначає та звільняє працівників бухгалтерії — хоча це суперечить державному законодавству.

Апеляційний суд м. Києва 21 січня 2013 р. визнав Серебряну К.А. винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.172-7 КУпАП, у відповідності до ч.7 ст.286 КУпАП вона мала бути звільнена з посади у триденний термін. (документ: Постанова Апеляційного суду міста Києва від 21 січня 2013 р. у  Справі №33/2690/1739/2012 Категорія: ст.172-7 КупАП; джерело: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/28766844)

Однак рішення Апеляційного суду не було виконане ані тогочасним директором Пахомовим Ю.М., ані призначеним після його відсторонення з початку лютого 2013 р. т.в.о. директора Гресем В.М.

Лише після призначення Грущинської Н.М. на посаді т.в.о. директора ІСЕМВ НАН України у липні 2013 р. на підставі рішення Апеляційного суду Серебряна К.А. була звільнена з займаної посади за рішенням Президії НАН України.

Лібанова Елла Марленівна – академік НАН України, секретар відділення економіки НАН України, яка була присутня на колективних зборах ІСЕМВ НАН України 8 липня 2013 р., в присутності усього колективу (а також голів Центрального Комітету Профспілки працівників НАН України Широкова А.І., його заступника – голови Київського регіонального відділення Профспілки працівників НАН України Столярова В.М, та Голови Конфедерації Вільних профспілок України Волинця М. Я.) заявила, що, попри дуже значні фінансові порушення, не дасть судити Пахомова Ю.М., оскільки він є видатним вченим. (фонограма засідання може бути надана у разі необхідності).

Після відсторонення Пахомова Ю.М. Президією НАН України тимчасово виконуючим обовязки директора Інституту був призначений заступник директора із загальних питань (з адміністративно-господарських питань) Гресь Володимир Миколайович, який не має вченого ступеня.

Слід зазначити, що Гресь В.М. впродовж усього терміну роботи в Інституті на посаді, пов’язаній з виконанням адміністративно-господарських обов’язків, одночасно працював на керівній посаді в київському ресторані Опанас, що є прямим порушенням п.3 ст.4 р.1 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Під час перебування Греся В.М. на посаді т.в.о.директора ІСЕМВ НАН України, мала місце значна кількість порушень адміністрацією прав співробітників.

В першу чергу це стосувалось осіб, які висловлювали незадоволення роботою  адміністрації, в тому числі, звернулись до суду з позовами щодо компенсації  заробітної плати, недоотриманої за 2011 – 2012 рр.

Зокрема, за сфабрикованими звинуваченнями у вживанні спиртних напоїв на робочому місці були звільнені двоє співробітників (Крижанівська А.А. та Несук М.Д.) і зроблена спроба звільнити ще двох співробітників: голови відділу наукових кадрів і аспірантури Мірошниченко Т.Є. та начальника господарського відділу Шишоніної О.А.

Також була здійснена спроба скорочення 14 співробітників, в першу чергу, опозиційних адміністрації, на підставі «складного фінансового становища Інституту» (наказ про скорочення було скасовано Грущинскою Н.М. після того, як вона приступила до виконання обов’язків т.в.о.директора Інституту). При цьому не була дотримана передбачена законом України процедура скорочення: не був розроблений і затверджений штатний розпис на 2013 р., не були обґрунтовані посади для виведення зі штатного розпису, не  були  обґрунтовані кандидатури осіб, які підпали під скорочення.

Але в той же час на роботу до Інституту було прийнято декілька нових співробітників.

Слід зазначити, що голова офіційної профспілкової організації ІСЕМВ НАН України Швед В.О. підтримував всі незаконні рішення адміністрації.

Крім того, адміністрація Інституту на чолі з т.в.о. Гресем припустилась значних адміністративних порушень при призначенні окремих співробітиків.

Зокрема, на посади призначались особи, які не мають відповідного рівня освіти: наприклад, на посаду заступника директора з міжнародних зв’язків було призначено Кудрука С.М., який не має наукового ступеня; на посаду економіста відділу теорії міжнародних відносин було призначено Марчук Л.Д., яка не має вищої освіти.

До того ж, без обов’язкового затвердження Президією НАН України були незаконно призначені: на посаду в.о.заступника директора з наукової роботи – Гаврилюк Олег Вікторович (який зараз обіймає посаду т.в.о.директора Інституту), а в якості т.в.о.заступника директора з наукової роботи на час його відсутності — Беззуб’як Мирослав Йосипович.

Всі адміністративні порушення були в подальшому виявлені й зафіксовані під час перевірки, яка здійснювалась Міністерством соціальної політики та містяться у відповідному звіті.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *