Депутати хочуть створити ще один підвид міліціонерів

samooborona

Г.С.

28.02.2014 народний депутат з депутатської групи “Суверенна європейська Україна” Віктор Жеребнюк зареєстрував у Верховній Раді проект закону № 4327 про Варту.

В пояснювальній записці декларується начебто позитивна мета ухвалення даного законопроекту:

Необхідність прийняття даного законопроекту зумовлена, в першу чергу, тим, що в Україні на початку 2014 року, органи міліції майже втратили народну довіру, а також можливість забезпечувати безпеку громадян України. Функції з підтримки правопорядку виконують органи самоорганізації населення, які достойно несуть службу, але не мають жодного законодавчого забезпечення своєї діяльності.

Та втім, як буде продемонстровано нижче, даний законопроект в разі його прийняття просто створить ще одну ментівську структуру – місцеву поліцію під назвою „Варта”.

В тій самій пояснювальній записці Жеребнюк зазначає:

Способом негайного вирішення проблем підтримки законності  і правопорядку в Україні є створення місцевої міліції, тобто Варти з числа загонів самоорганізації населення, які де-факто виконують завдання покладені на міліцію.

Тобто, річ не йтиметься про створення якісно відмінного органу, що замінив би існуючу в Україні міліцію, а про фактичне створення нового підвиду міліціонерів.

Що стосується самого тексту законопроекту, то Варта визначається як:

Варта – є виконавчим органом сільської, селищної, міської ради. Приймає участь в охороні громадського порядку, допомагає правоохоронним органам у запобіганні та припиненні правопорушень та злочинів. Сприяє органам місцевого самоврядування у забезпеченні виконання їх рішень, охороняє майно територіальної громади.

у ст.5 законопроект визначає основні завдання Варти наступним чином:

1. Допомога органам внутрішніх справ у охороні прав і свобод людини і громадянина, громадського порядку та безпеки територіальної громади. Попередженні та припиненні злочинів та інших правопорушень громадського порядку, захисті власності від злочинних посягань. Забезпечення безпеки дорожнього руху в межах повноважень визначених цим Законом, та делегованих повноважень Міністерством Внутрішніх Справ. Охороні державних символів та пам’яток культури.

2. Забезпечення додержання правил благоустрою на території села, селища, міста. Охорона символів та пам’яток культури місцевої громади. Контроль за дотриманням в межах визначених повноважень виконання загальнобов’язкових рішень органів місцевого самоврядування з питань охорони громадського порядку, дотримання правил торгівлі і громадського харчування, правил проїзду у комунальному транспорті, правил паркування автомобілів.

3. Допомога державним органам і органам місцевого самоврядування у забезпеченні безпеки життя людей при проведенні карантинних заходів під час епідемій та епізоотій, при здійсненні заходів з безпеки людей при введенні надзвичайного чи військового стану.

4. Радою, яка утворила Варту, в межах своїх повноважень, можуть бути покладені  на Варту і інші завдання.

5. Органами Міністерства внутрішніх справ, в межах своїх повноважень, можуть бути покладені на Варту і інші завдання, у випадку надання згоди радою, на Варту якої такі завдання покладаються.

Таким чином, ми отримуємо „силове крило” місцевих рад у вигляді підконтрольних квазі-ментів. Крім всього іншого, звертає на себе увагу те, що „вартові” будуть забезпечувати правила торгівлі та проїзду у комунальному транспорті – моркву та кріп у бабусь, що провадять „несанкціоновану торгівлю” тепер зможуть топтати не тільки справжні міліціонери, а й загони самооборони, а до контролерів в транспорті додадуться помічники з числа Варти.

Згідно ст.9 законопроекту:

1. Варта здійснює свою діяльність на території відповідної територіальної громади, радою якої була утворена.

2. Варта допомагає правоохоронним органам у:

–        підтримці, охороні та забезпеченні громадського порядку і громадської безпеки;

– профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю;

– участь у цивільному захисті населення та ліквідації надзвичайних ситуацій.

3. До компетенції Варти відноситься:

–        припинення протиправних дій осіб;

–        виявлення і документування окремих адміністративних правопорушень;

–        охорона власності територіальної громади;

–        забезпечення дотримання законодавства про благоустрій;

–        допомога представникам органів місцевого самоврядування, при виконанні ними своїх обов’язків, повноважень та службових завдань, з метою уникнення можливих протиправних дій відносно них;

–        забезпечення дотримання правил перебування і користування комунальним транспортом;

–        контроль за дотриманням правил паркування транспортних засобів.

Створюється відповідна Варта в порядку передбаченому ст.10 законопроекту:

Рішення про створення Варти приймає сільська, селищна, міська рада за поданням сільського, селищного, міського голови.

Згідно ст.15 законопроекту:

1.      Варта підпорядкована сільському, селищному, міському голові.

2.      Варта підзвітна відповідній сільській, селищній, міській раді та органу Міністерства внутрішніх справ України, що здійснює свою діяльність на відповідній території.

Згідно ст.16 законопроекту:

Координація діяльності Варти та міліції покладається на орган Міністерства внутрішніх справ який здійснює свою діяльність на відповідній території.

Тобто Варта буде силовим підрозділом, підпорядкованим місцевим радам та підзвітним МВС.

Виникає питання: яке відношення дане формування взагалі буде мати до органів самоорганізації населення, незалежних від чинної влади?

Законопроект у ст.25 також пропонує надати вартовим широке коло прав, а саме:

1. Варті для виконання покладених на неї обов’язків надається право:

1) вимагати від громадян і службових осіб, які порушують громадський порядок, припинення правопорушень та дій, що перешкоджають здійсненню повноважень Варти, виносити на місці усне попередження особам, які допустили малозначні адміністративні порушення, а в разі невиконання зазначених вимог застосовувати передбачені Законодавством заходи примусу;

2) перевіряти у громадян при підозрі у вчиненні ними правопорушень документи, що посвідчують їх особу, а також інші документи, необхідні для з’ясування обставин події в наслідок якої виникли або могли виникнути протиправні діяння;

3) для профілактики правопорушень виявляти і вести облік осіб, відносно яких є відомості про скоєння ними правопорушень, створювати бази даних, що містять їх персональні данні;

4) затримувати осіб, які виявили непокору законній вимозі працівника Варти;

5) затримувати осіб, які перебувають в громадських місцях у стані сп’яніння, якщо їх вигляд ображає людську гідність і громадську мораль або якщо вони можуть завдати шкоди оточуючим чи собі, – до передачі їх в медичні заклади або для доставки до місця проживання, або до міліції;

6) складати протоколи про адміністративні правопорушення, проводити особистий огляд, огляд речей, вилучення речей і документів, застосовувати інші передбачені законодавством заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення;

7) у випадках, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення, накладати адміністративні стягнення або передавати матеріали про адміністративні правопорушення на розгляд до інших органів;

8) проводити фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку, дактилоскопію осіб які затримані;

9) проводити кіно-, фото- і звукофіксацію як допоміжний засіб попередження протиправних дій, або фіксування події для отримання  доказів та розкриття злочинів;

10) входити безперешкодно у будь-який час доби:

а) на територію і в приміщення підприємств, установ і організацій,  окрім об’єктів та територій де запроваджено спеціальний режим перебування, та оглядати їх з метою припинення злочинів, переслідування осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, а також при стихійному лихові, надзвичайному чи військовому стані;

б) на земельні ділянки, в жилі та інші приміщення громадян у разі переслідування злочинця або припинення злочину, що загрожує життю мешканців, а також при стихійному лихові, надзвичайному чи військовому стані;

11) У разі опору, вчинення протидії вартовий може вжити заходів до їх подолання, передбачених Законодавством;

12) перебувати на земельних ділянках, в жилих та інших приміщеннях громадян за їхньою згодою, а також на території і в приміщеннях підприємств, установ і організацій з повідомленням про це адміністрації з метою забезпечення безпеки громадян, громадської безпеки, запобігання злочину, виявлення і затримання осіб, які його вчинили;

13) повідомляти з метою профілактичного впливу державним органам, громадським об’єднанням, трудовим колективам і громадськості за місцем проживання особи про факти вчинення нею правопорушення;

14) вносити відповідним державним органам, громадським об’єднанням або службовим особам, підприємствам, установам, організаціям обов’язкові до розгляду подання про необхідність усунення причин і умов, що сприяють вчиненню правопорушень;

15) відповідно до своєї компетенції тимчасово обмежувати або забороняти доступ громадян на окремі ділянки місцевості чи об’єкти з метою забезпечення громадського порядку, громадської безпеки, охорони життя і здоров’я людей;

16) вилучати у громадян і службових осіб предмети і речі, заборонені або обмежені в обороті, а також документи з ознаками підробки, знищувати ці предмети, речі та документи або передавати їх за призначенням у встановленому порядку;

17) заохочувати громадян, які надають допомогу вартовим у виконанні покладених на них завдань;

18) зберігати, носити і застосовувати спеціальні засоби та пристрої для відстрілу гумових куль;

19) застосовувати заходи забезпечення провадження у справах про адміністративне правопорушення в порядку статей 260-267 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Коло прав Варти є вкрай широким. Деякі права, як наприклад передбачене п.8 ст.25 законопроекту про Варту дозволяє проводити фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку, дактилоскопію осіб які затримані, тоді як навіть чинний Закон України „Про міліцію” у п.11 ст.11 дозволяє проводити    фотографування,   звукозапис,   кіно-   і відеозйомку,  дактилоскопію  осіб,  які  затримані  за  підозрою у вчиненні злочину, взяті під варту, підозрюються чи обвинувачуються у  вчиненні  кримінального  правопорушення, а також осіб, підданих адміністративному арешту, а не просто затримані.

Звертає на себе увагу також дозвіл Варти застосовувати спеціальні засоби та пристрої для відстрілу гумових куль, простіше кажучи – травматичну зброю.

Симптоматичним є те, що у п.5 ст.26 законодавець передбачив настання смерті внаслідок дій вартового:

Про застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, пристрої для відстрілу гумових куль, а також про будь-які ушкодження або смерть, які спричинені особі внаслідок застосування працівником Варти заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, пристрої для відстрілу гумових куль, вартовий негайно та письмово доводить до відома безпосереднього начальника для сповіщення прокуророві.

Щодо видатків на Варту, то згідно ст.34 законопроекту:

1. Фінансування Варти здійснюється з місцевого бюджету, та інших джерел визначених законодавством, актами Кабінету Міністрів України та рішеннями місцевих рад.

2. Встановити, що протягом 10-ти днів після прийняття сільською, селищною чи міською радою рішення про створення Варти керівник територіального органу внутрішніх справ приймає рішення про відповідне скорочення чисельності працівників підпорядкованого йому територіального органу внутрішніх справ.

3. Витрати місцевих бюджетів на фінансування Варти у повному обсязі компенсуються з Державного бюджету України з одночасним скороченням витрат на утримання відповідного територіального органу внутрішніх справ.

Отже, фінансування однієї поліцейської структури просто переводиться на фінансування іншої.

Ми з вами бачимо, що в спробах інституціоналізувати загони самооборони законодавець банально пропонує зліпити з них чергових ментів, які навряд чи будуть чимось відрізнятися від хлопців в погонах та синій формі. Узаконення подібних квазі-міліцейських формувань може мати вкрай негативні наслідки для населення. Адже як демонструє остання практика, та ж сама самооборона Майдану та подібні структури часом поводили себе набагато жорсткіше та свавільніше за справжніх міліціонерів (це включало в себе і довільну перевірку документів у простих громадян, з якою стикався будь-хто, хто бажав, наприклад, потрапити до Українського дому; і обмеження без всякої потреби доступу до певних територій та будівель; і застосування фізичної сили до людей, які просто припадали не до вподоби самооборонцям). Очевидно, справа в бажанні певних осіб реалізуватися у якості мента або вертухая.

Тому прийняття даного законопроекту, який узаконить подібні формування та дасть їм право на використання зброї, є вкрай негативним для суспільства.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *