Летний лагерь студенческих профсоюзов

Активно участвуешь в студенческом движении? Выступаешь против коммерциализации образования и за свободную школу? Хочешь провести летний отдых с пользой и интересным людьми? Тогда это для тебя!

С 1 по 5 августа в Крыму пройдет летний лагерь независимых профсоюзов «Прямое действие» и «Студенческое действие». К участию приглашаются все члены и сторонники профсоюзов, а также активные люди, участвующие в студенческом или других эмансипативных движениях. Лагерь будет проходить на природе, недалеко от моря, проживание — в палатках, готовка пищи — на костре.

Лагерь будет состоять из теоретических и практических занятий.
В ходе лекций, семинаров, тренингов и воркшопов будут рассмотрены важные для современного самоорганизованного студенческого движения вопросы. Основные темы:

– студенческое движение в Украине и мире;
– нео-либеральная реформа образования;
– роль самоорганизации в студенческом движении;
– организация работы студпрофсоюза;
– организация протестов;
– свободная (либертарная) педагогика.


Также в рамках лагеря будут проведены дискуссии относительно конкретных действий низового студенческого движения в Украине в ближайший семестр и координации с международным студенческим движением.

Лагерь будет проводится на полном самообеспечении и самоуправлении. Каждому участнику необходимо будет периодически брать на себя некоторую часть обязанностей касательно обеспечения быта. Так же необходимо будет сделать взнос, который будет потрачен на продукты и материальное обеспечение лагеря. Размер взноса от каждого участника – 310 гривен за все 5 дней.

В рамках лагеря так же будут проводится спортивно-туристические занятия, а также экологические работы на месте проведения лагеря и окрестностях.
Обращаем Ваше внимание на то, что еда в лагере будет вегетарианской.

Как попасть на лагерь: до 20 июля заполнить анкету участника. Оргкомитет лагеря рассмотрит вашу заявку и вышлет по электронной почте подтверждение, а также все необходимые инструкции и информацию.

Также по прошествии лагеря студенческих профсоюзов, начнется лагерь непарламентских левых, который будет проходить с 6-го по 11 августа. В его программе предусмотрены лекции, семинары и дискуссии на актуальные темы современной политики, экономики и культуры. Более подробная информация о лагере будет опубликована позже. Подать заявку на участие в лагере непарламентских левых вы можете, сделав соответствующую пометку в анкете. Условия участия и размер взноса в обоих лагерях одинаковы.

Контакт для справок: 050 2517017 (Ольга), anoshkina.olga@gmail.com
__________________________________

ЛІТНІЙ ТАБІР СТУДЕНТСЬКИХ ПРОФСПІЛОК

Активно береш участь в студентському русі? Виступаєш проти комерціалізації освіти і за вільну школу? Хочеш провести літній відпочинок з користю та цікавими людьми? Тоді це для тебе!

З 1 по 5 серпня в Криму пройде літній табір незалежних профспілок «Пряма дія» та «Студентська дія». До участі запрошуються всі члени і прихильники профспілок, а також активні люди, які беруть участь у студентському або інших емансипативних рухах. Табір буде проходити на природі, недалеко від моря, проживання – в ​​наметах, приготування їжі – на вогнищі.

Табір складатиметься з теоретичних і практичних занять.

В ході лекцій, семінарів, тренінгів і воркшопів будуть розглянуті важливі для сучасного самоорганізованого студентського руху питання. Основні теми:

– студентський рух в Україні та світі;
– нео-ліберальна реформа освіти;
– роль самоорганізації в студентському русі,
– організація роботи студпрофспілки;
– організація протестів;
– вільна (лібертарна) педагогіка.

Також в рамках табору будуть проведені дискусії щодо конкретних дій низового студентського руху в Україні в найближчий семестр і координації з міжнародним студентським рухом.

Табір проходитиме на повному самозабезпеченні і самоврядуванні. Кожному учаснику необхідно буде періодично брати на себе певну частину обов’язків щодо забезпечення побуту. Також потрібно зробити внесок, який буде витрачений на продукти та матеріальне забезпечення табору. Розмір внеску кожного учасника табору – 310 гривень за всі 5 днів

Як потрапити на табір: до 20 липня заповнити анкету учасника. Оргкомітет табору розгляне вашу заявку і вишле електронною поштою підтвердження, а також всі необхідні інструкції та інформацію.

Також після закінчення табору студентських профспілок, почнеться табір непарламентських лівих, який буде проходити з 6 по 11 серпня. В його програмі передбачені лекції, семінари і дискусії на актуальні теми сучасної політики, економіки і культури. Більш детальна інформація про цей табір буде опублікована пізніше. Подати заявку на участь у таборі непарламентських лівих ви можете, зробивши необхідну помітку в анкеті. Умови участі та розмір внеску в обох таборах однакові.

Контакт для довідок: 050 2517017 (Ольга), anoshkina.olga@gmail.com

Зустріч у соцмережах:
ВКонтакте
facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *