Заява АСТ стосовно прийдешніх виборів / Заявление АСТ о грядущих выборах

бойкот

АСТ традиційно закликає до бойкоту виборів – така наша позиція і цього разу. Тим не менш, ми хочемо приділити трохи уваги характеристиці територіальних виборів на поточний момент. У заявах за лекалами “сферичного анархізму у вакуумі” – нехай бездоганно витриманих ідеологічно, але безпредметних по суті – користі мало, якщо не обтяжувати себе політичним аналізом ситуації.

Ці вибори закріплять результати боротьби угруповань правлячого класу за політичний вплив. Можливо, їх результати вплинуть на розстановку сил у правлячій коаліції. Ми можемо виділити три центри впливу:

  • БПП-НФ – формує суперпартію влади, яка на даний момент має просту більшість в парламенті.
  • Спадкоємці Партії Регіонів – ряд партійних проектів, що орієнтуються на традиційний електорат Партії Регіонів та колишньої КПУ. Вони являють собою помірну і давно вже не “антимайданну” опозицію.
  • Популісти і націонал-радикали, тобто велика кількість парламентських і непарламентських партій, які будуть використовувати яскраву патріотичну риторику на прийдешніх виборах. Старт їхньої кампанії затьмарили події 31 серпня, коли з вини правих і популістів загинули троє солдатів-призовників, а поранено більше сотні співробітників МВС і журналістів. Цим силам доведеться сильно постаратись, щоб повернути довіру електорату, але поки що у партії влади і екс-регіоналів є хороші шанси зміцнити свої позиції.

Паралельно з передвиборними процесами ми можемо спостерігати зміцнення влади президента. Так, критика на адресу Яценюка з боку Саакашвілі, найбільш проамериканського з українських бюрократів, вказує на той факт, що прем’єр втрачає підтримку не тільки населення (його рейтинг не відрізняється від статистичної похибки), але і західних партнерів.

Таким чином, після виборів влада Порошенка посилиться ще більше, що полегшить йому проведення реформ, неприємних для трудящої більшості. Але ми знаємо, що чим нижча популярність влади, тим менше вона може собі дозволити. Мінімальна явка на виборах покаже рівень недовіри до соціально-економічної політики уряду і президента.

Ми закликаємо виборців проігнорувати ці вибори, щоб не створювати для влади ілюзію суспільної легітимності – і щоб змусити її побоюватися несистемних протестів.

Не ходи на вибори, позбав їх впевненості у своїй владі над тобою!

***

АСТ традиционно призывает к бойкоту выборов — такова наша позиция и на этот раз. Тем не менее, мы хотим уделить немного внимания характеристике территориальных выборов на текущий момент. В заявлениях по лекалам “сферического анархизма в вакууме” — пусть безупречно выдержанных идеологически, но беспредметных по сути — пользы мало, если не утруждать себя политическим анализом ситуации.

Эти выборы закрепят результаты борьбы группировок правящего класса за политическое влияние и, возможно, их результаты повлияют на расстановку сил в правящей коалиции. Мы можем выделить три центра влияния:

  • БПП-НФ — формирующаяся суперпартия власти, имющая на этот момент простое большинство в парламенте.
  • Наследники Партии Регионов — ряд партийных проектов, ориентируюющихся на традиционный электорат Партии Регионов и бывшей КПУ. Они представляют собой умеренную и давно уже не “антимайданную” оппозицию.
  • Популисты и национал-радикалы, то есть большое количество парламентских и непарламентских партий, которые будут использовать яркую патриотическую риторику на грядущих выборах. Старт их кампании омрачили события 31 августа, когда по вине правых и популистов погибли трое солдат-призывников, а ранено более сотни сотрудников МВД и журналистов. Этим силам придется постараться, чтобы вернуть доверие электората, но пока что у партии власти и экс-регионалов есть хорошие шансы укрепить свои позиции.

Паралельно с предвыборными процессами мы можем наблюдать упрочение власти президента. Так, критика в адрес Яценюка со стороны Саакашвили, наиболее проамериканского из украинских бюрократов, указывает на тот факт, что премьер теряет поддержку не только населения (его рейтинг неотличим от статистической погрешности), но и западных партнеров.

Таким образом, после выборов власть Порошенко усилится еще больше, что облегчит ему проведение реформ, неприятных для трудящегося большинства. Но мы знаем, что чем ниже популярность власти, тем меньше она может себе позволить. Минимальная явка на выборах покажет уровень недоверия к социально-экономической политике правительства и президента.

Мы призываем избирателей проигнорировать эти выборы, чтобы не создавать для власти иллюзию общественной легитимности — и чтобы заставить ее опасаться несистемных протестов.

Не ходи на выборы, лишай их уверенности в своей власти над тобой!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *