“Закони про диктатуру” повертаються під виглядом “санкцій”

azar-yacen12.08.2014 Верховною Радою в першому читанні було прийнято Проект Закону про санкції № 4453а від 08.08.2014. Подано законопроект було Кабінетом Міністрів Арсенія Яценюка.
Даний законопроект цілком можна назвати диктаторським нарівні з прийнятими при президентстві Віктора Януковича “законами 16 січня”.
За ст.1 законопроекту

1. З метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, її економічної самостійності, а також запобігання порушенню чи відновленню порушених прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави можуть застосовуватись спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (далі – санкції).

2. Санкції можуть застосовуватись з боку України по відношенню до іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, громадян України, юридичних осіб, створених за законодавством України, а також інших суб’єктів.

3. Застосування санкцій не виключає застосування інших заходів захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, її економічної самостійності, прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави.

Видається вкрай небезпечним формулювання пп.1 п.1 ст.3 законопроекту, яка встановлює “підстави застосування санкцій”:

Підставами для застосування санкцій є: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, її економічній самостійності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод.

Під таке розмите формулювання за бажання може бути підігнано будь-що.
Будь-яка особа може бути звинувачена у тому, що вона несе небезпеку абстрактним “національним інтересам” чи “порушує інтереси держави” чи “створює перешкоди для сталого економічного розвитку”.
За ч.1 ст.4 законопроекту пропонується ввести такі санкції (наводимо повний список):
1.  Видами санкцій за цим Законом є:
1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2)  обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;
4)  запобігання виведенню капіталів за межі України;
5)  зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;
8) обмеження або припинення надання послуг поштового зв’язку;
9) заборона або обмеження ретрансляції теле- та радіоканалів;
10) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
11) обмеження або припинення діяльності засобів масової інформації та інших суб’єктів інформаційної діяльності, в тому числі, в мережі Інтернет;
12) обмеження або заборона виробництва або розповсюдження друкованої продукції та інших інформаційних матеріалів;
13) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування;
14) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших суб’єктів господарювання;
15) заборона або обмеження входу морських суден до територіальних вод або портів України та повітряних суден до повітряного простору України, або здійснення посадки на території України;
16) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави;
17) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;
18) заборона здійснення Національним банком України реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент іноземної держави;
19) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, банків, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент, або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність;
20) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;
21) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема, у сфері безпеки та оборони;
22) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності;
23) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами;
24) заборона діяльності партій, рухів та інших громадських об’єднань та фондів;
25) відмова у наданні і скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
26) припинення дії міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
27) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів із питань укладання договорів чи угод;
28) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
29) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом.
Щодо процедури застосування санкцій, то за ст.5 законопроекту:
1. Пропозиції щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій виносяться на розгляд Ради національної безпеки та оборони України Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України, Національним банком України, Службою безпеки України.
2. Рішення щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій приймається Радою національної безпеки та оборони України та вводиться в дію указом Президента України у встановленому законом порядку і є обов’язковим до виконання.
Тобто, без жодного рішення суду людина може бути обмежена в праві користування своєю власністю, може бути припинена діяльність громадських об`єднань, обмежено діяльність ЗМІ тощо.
Потенційне введення санкцій з наведеного вище списку щодо власних громадян та інших суб`єктів де-факто забезпечує новий крок України до встановлення поліцейської держави.
Раніше повідомлялося, що закони про диктатуру цілком можуть бути прийняті новою владою. Крім того, це не перший серйозний наступ на права простих людей з боку правлячого класу за останній час, – не так давно у Верховній Раді пропонувалося прийняти законопроект про “пособників терористів”, який би уможливив відстріл беззбройних осіб.
Ми бачимо, що нова влада, яка прийшла після повалення режиму Януковича, нічим не краща за своїх попередників у прагненні обмежити права та свободи трудящих.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *